Festiwal Szaniawskiego Legionowo

Liczba odwiedzających: 824

Jerzy Szaniawski, jeden z największych polskich dramaturgów i literatów XX wieku, stał się teraz, na początku wieku XXI, wielkim nieobecnym. Pozostało po nim kilkanaście sztuk teatralnych przeważnie nazywanych przez autora komediami, kilka radiowych słuchowisk, dwa tomy wspomnień o życiu teatralnym II Rzeczpospolitej, trzy tomiki prozy. Utwory te, pomimo swych niewątpliwych wartości estetycznych i etycznych, praktycznie nie funkcjonują w obiegu kultury, przemykając się czasami nieśmiało na jej obrzeżach.
Pragnąc zmienić ten stan rzeczy i udostępnić szerszej publiczności twórczość Szaniawskiego Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie organizuje od 2018 roku Festiwal Szaniawskiego. Czujemy się do tego powołani przede wszystkim dlatego, że nieopodal Legionowa, w Zegrzynku nad Narwią, znajdują się ruiny dworku rodziny Szaniawskich, gdzie artysta spędził większość swojego życia. Rzymianie dysponowali określeniem "genius loci"; był to duch opiekuńczy miejsca sprawujący pieczę nad losami lokalnej wspólnoty. Chcemy włączyć do życia tej wspólnoty pamięć o "samotniku z Zegrzynka" aby wzbogaciła, nie tylko lokalnie, żywy obieg kultury.

Publikacje festiwalowe:
Zapowiedź festiwalu w Kurierze Kulturalnym IX 2017
Zaproszenie na I edycję w Kurierze Kulturalnym III 2018
Zaproszenie na II edycję w Kurierze Kulturalnym VI 2019
"Gazeta Zegrzynecka" II edycji festiwalu
"Gazeta Zegrzynecka" III edycji festiwalu