MOK Targowa

Liczba odwiedzających: 2744
Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie

mok-tar.jpg (53 KB)

Informacje o zajęciach artystycznych w sezonie 2024 - 2025
będą  dostępne od 26 sierpnia 2024.

MOK, ul. Targowa 65, tel.: 22 784 14 22, moktargowa@moklegionowo.pl 

→ Zarządzenie dotyczące opłat za zajęcia i za wynajem sal (86 KB)
- obowiązuje od 4 czerwca 2024
- dostosowane do odczytu maszynowego