Dni Osób z Niepełnosprawnościami

Liczba odwiedzających: 1065

Organizowane w ramach XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego  wydarzenia to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Kalendarz XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2024 r.:

2 stycznia - 8 marca 2024
Zgłaszanie kandydatur do orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami"

2 stycznia 2024
Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, form scenicznych i medialnych - publikacja regulaminów

4 - 19 marca 2024
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych

2 - 21 marca 2024
Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego

3 - 12 kwietnia 2024
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny

21 marca 2024
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
9.45 - 10.40 - Marsz Kolorowej Skarpetki
11.00 - Uroczyste otwarcie XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami:
- wręczenie orderu "Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami",
- eliminacje do konkursu form scenicznych i medialnych

1 - 30 kwietnia 2024
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie
- filmy, dyskusje, biegi na niebiesko, wydarzenia w całym powiecie
organizator: PIK Legionowo

26 kwietnia 2024, Ratusz Legionowo
godz. 10.00 - Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów form scenicznych i medialnych, literackiego i plastycznego

26 kwietnia - 15 maja 2024, Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
Wystawa pokonkursowa

18 maja 2024
godz. 10.00 - Plener fotograficzny dla uczestników XIII DOzN "Świat wokół nas"

21 maja 2024, Stadion Miejski / Arena Legionowo
godz. 10.00 - Legionowska Paraolimpiada

5 czerwca 2024, Muzeum Legionowo
Dzień w Muzeum w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami

6 czerwca 2024, Szkoła Podstawowa w Łajskach
godz. 10.00 - seminarium - Co to znaczy być w spektrum autyzmu? - Edukacja, terapia, wchodzenie w świat ludzi dorosłych, samodzielność

8 czerwca 2024, Park Zdrowia, ul. Sobieskiego/Chrobrego
godz. 14.00 - Plener malarski "Chodź pomaluj mój świat" - w ramach 44. Dni Legionowa

sierpień - wrzesień 2024
Warsztaty kulinarne Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

12 września 2024, DPS Kombatant Legionowo
Spotkania Senioralne w Kombatancie oraz poplenerowa wystawa fotografii "Świat wokół nas"

październik 2024
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC

15 listopada 2024, Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
godz. 11.00 - Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS
wystawa otwarta od 15 do 30 listopada

Organizatorzy:
Fundacja "Promień Słońca"
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
Arena Legionowo
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
DPS Kombatant w Legionowie
Muzeum Historyczne w Legionowie
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
KZB Legionowo Sp. z o. o.

Patronat medialny: 
LTV, Gazeta Miejscowa
Gazeta Powiatowa
TV Dolny Śląsk
Kurier Informator Powiatu Legionowskiego

Patronat:
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki