I Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej - 2005

Liczba odwiedzających: 118

I Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej 

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa na Pierwszy Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.W Legionowie nie było dotychczas cyklicznej imprezy poświęconej w całości muzyce poważnej, dlatego z ogromną przyjemnością przyjąłem propozycję zorganizowania w naszym mieście festiwalu, podczas którego usłyszymy wybitnych przedstawicieli świata muzyki poważnej. Kalendarz imprez kulturalnych Legionowa obfituje w wiele wydarzeń dużej rangi, takich jak Legionowskie Prezentacje Teatralne LUBY, czy Jazz Jamboree. Myślę jednak, że ten festiwal zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie, ponieważ jego profil znacznie odbiega od wcześniej wymienionych, a cykl koncertów skierowanych do miłośników muzyki poważnej znakomicie wypełni istniejącą do tej pory lukę.
W tegorocznej, pierwszej edycji Festiwalu będziemy gościć tak znamienitych artystów jak:
Konstanty Andrzej Kulka, Joachim Grubich, zespół kameralny CamerataVistula pod kierunkiem Andrzeja Wróbla, Sebastian Adamczyk, Elżbieta Pańko, Rostislaw Wygranienko z Ukrainy, duet gitarowy Andrzeja Olewińskiego i Aleksandra Wilgosa oraz założyciela i opiekuna artystycznego Festiwalu - Jana Bokszczanina.
Jestem przekonany o tym, że festiwal na stałe zagości w kalendarzu artystycznym naszego miasta, a letnie niedzielne wieczory będziemy spędzać na słuchaniu arcydzieł muzyki poważnej.
Pozostaje mi zatem jeszcze raz serdecznie zaprosić Państwa na Pierwszy Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, życząc jednocześnie szczególnych wrażeń podczas obcowania z muzyką klasycznych mistrzów i tak wybitnymi jej interpretatorami. 
Prezydent Miasta Legionowo
Roman Smogorzewski

Festiwale muzyki organowej i kameralnej zdobywają coraz większą popularność. Odbywają się prawie wszędzie tam, gdzie znajdziemy cenne (zabytkowe) organy, kogoś kto chciałby przybliżyć ludziom twórczość kompozytorów klasycznych, publiczność, oraz władze miast, które nie szczędzą środków na prezentację kultury wysokiej. Życie Muzyczne kraju przenosi się więc latem do kościołów, które dla prezentacji repertuaru organowego, kameralnego i oratoryjnego stwarzają najlepsze warunki.
Muzyka nasza, europejska, jest przecież dzieckiem Kościoła. Służyła Kościołowi, religii, rozwijając przy tym stopniowo także nurt świecki. Są to jednak te same światy; dobra muzyka świecka, o wysokiej randze artystycznej, doskonale brzmi w kościele, harmonijnie łączy się z muzyką stricte kościelno-liturgiczną, jaką jest także, w ogromnej swej większości, literatura organowa. Rozwój muzyki organowej zbliżał ją coraz bardziej do muzyki sal koncertowych, rozbrat z liturgią, z kościelnymi funkcjami liturgicznymi stawał się coraz większy. Proces ten był przyspieszany przez doskonalenie i powiększanie organów, których coraz bogatsze możliwości stawały się wyzwaniem dla kompozytorów. W XIX wieku kompozy- torzy muzyki organowej często sięgają po formy czysto koncertowe, czemu sprzyja budowanie organów w salach koncertowych. Nad całym tym rozwojem wznosi się jednak duch organów, ich fenomen artystyczny tak silnie związany z kościołem, z jego wnętrzem wypełnionym sztuką, architekturą, przestrzenią akustyczną. Stąd też koncerty w kościołach są niepowtarzalnym przeżyciem, poza tym tylko w nich ?mogą zabrzmieć w milionach swych dźwiękowych wcieleń organy - ogromna orkiestra na jednego wykonawcę. Repertuar muzyczny wykonywany podczas koncertów, choć bardzo różnorodny, jest oczywiście profilowany pod kątem wymogów charakteru i powagi wnętrza, wnętrza Świątyni Boga. W ciągu czterech sierpniowych niedziel publiczność będzie miała okazję posłuchać zarówno uznanych, najwybitniejszych przedstawicieli świata muzycznego Polski ? Elżbieta Pańko (sopran), Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce), Joachim Grubich (organy), Sebastian Adamczyk (organy), Camerata Vistula (sekstet pod kierunkiem Andrzeja Wróbla), jak i wykonawców młodych, którzy dopiero budują swój dorobek twórczy (Andrzej Olewiński, Aleksander Wilgas ? duet gitarowy, oraz organiści Rościsław Wygranienko i Jan Bokszczanin). Obydwa nurty, organowy i kameralny, splotą się więc w niezwykle interesującą całość, korzystajmy zatem Mili Słuchacze i Mili Goście z tej niezwykłej artystycznej oferty, którą dają nam gospodarz legionowskiej Świątyni pw Miłosierdzia Bożego ? ksiądz prałat Witold Och, oraz Prezydent Legionowa - Roman Smogorzewski.
Jan Bartłomiej Bokszczanin

PROGRAM FESTIWALU:

7 VIII, godz. 19.15
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Jan Bartłomiej Bokszczanin - organy 

14 VIII, godz. 19.15 
Sebastian Adamczyk - organy
Elżbieta Pańko - mezzosopran 

21 VIII, godz. 19.15
Joachim Grubich - organy
Andrzej Olewiński, Aleksander Wilgos - duet gitarowy

28 VIII, godz. 19.15
CAMERATA VISTULA - sekstet smyczkowy Andzeja Wróbla
Rostislaw Wygranienko - organy