Usługi

Liczba odwiedzających: 1678

Wynajem sal 

1. Sala widowiskowa w legionowskim ratuszu przy ul. Piłsudskiego 41.
Liczba miejsc siedzących - 260. Scena o wymiarach 9 m na 5 m.
Cena wynajmu:
- 300 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - na działania komercyjne, 
- 100 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - na działania artystyczne niekomercyjne.

Wynajem sali liczony jest od momentu wejścia na salę do momentu opuszczenia sali (w tym czas na montaż i demontaż). 
W ramach wynajmu udostępniamy nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą.
Wynajem nie obejmuje: obsługi szatni (udostępniamy numerki do szatni), usługi sprawdzania biletów, artykułów spożywczych do garderoby.
Do dyspozycji garderoba - jedno pomieszczenie o powierzchni 15 m2 - wyposażona w lustra, stoły, krzesła, wc. 
→ Rider techniczny sali widowiskowej (pdf)

2. Sala w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie przy ul. Norwida 10.
Sala o wymiarach 12,5 m na 4 m, w tym scena o wymiarach 2,5 m na 4 m.
Cena wynajmu:
- 75 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie jednorazowe,
- 30 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie na artystyczne zajęcia stałe.

3. Sale w filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie przy ul. Targowej 65.
Sala o wymiarach 7 m na 5 m.
Cena wynajmu:
- 60 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie jednorazowe,
- 40 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie na artystyczne zajęcia stałe.
Sale małe - cena wynajmu:
- 40 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie jednorazowe,
- 30 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie na artystyczne zajęcia stałe.

 → Formularz wynajmu sali w MOK (pdf) - do pobrania i wypełnienia ręcznie  (90 KB)

→ Formularz wynajmu sali w MOK (doc) - do pobrania i wypełnienia elektronicznie (19 KB)

→ Formularz wynajmu sali w MOK (pdf) - dostosowany do odczytu maszynowego (90 KB)
  

→ Zarządzenie dotyczące opłat za zajęcia i za wynajem sal (86 KB)
- obowiązuje od 4 czerwca 2024
- dostosowane do odczytu maszynowego