USŁUGI

Wynajem sal

1. Sala widowiskowa w legionowskim ratuszu przy ul. Piłsudskiego 41.
Liczba miejsc siedzących - 260. Scena o wymiarach 9 m na 5 m.
Cena wynajmu:
- 300 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - na działania komercyjne,
- 60 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - na działania artystyczne niekomercyjne.

Wynajem sali liczony jest od momentu wejścia na salę do momentu opuszczenia sali (w tym czas na montaż i demontaż).
W ramach wynajmu udostępniamy nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą.
Wynajem nie obejmuje: obsługi szatni (udostępniamy numerki do szatni), usługi sprawdzania biletów, artykułów spożywczych do garderoby.
Do dyspozycji garderoba - jedno pomieszczenie o powierzchni 15 m2 - wyposażona w lustra, stoły, krzesła, wc.
→ Rider techniczny sali widowiskowej (pdf)

2. Sala w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie przy ul. Norwida 10.
Sala o wymiarach 12,5 m na 4 m, w tym scena o wymiarach 2,5 m na 4 m.
Cena wynajmu:
- 75 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie jednorazowe,
- 30 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie na artystyczne zajęcia stałe.

3. Sale w filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie przy ul. Targowej 65.
Sala o wymiarach 7 m na 5 m.
Cena wynajmu:
- 60 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie jednorazowe,
- 40 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie na artystyczne zajęcia stałe.
Sale małe - cena wynajmu:
- 40 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie jednorazowe,
- 30 zł netto za jedną godzinę (+ 23 % vat) - za udostępnienie na artystyczne zajęcia stałe.


→ Formularz wynajmu sali w MOK (pdf) - do pobrania i wypełnienia ręcznie

→ Formularz wynajmu sali w MOK (doc) - do pobrania i wypełnienia elektronicznie

→ Formularz wynajmu sali w MOK (pdf) - dostosowany do odczytu maszynowego


→ Zarządzenie dotyczące opłat za zajęcia i za wynajem sal
- wchodzi w życie 1 września 2023
- dostosowane do odczytu maszynowego