2 grudnia, godz. 18.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
Koncert finałowy
Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów


wstęp - wejściówki dostępne w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

Miejski Festiwal Młodych Talentów odbywa się corocznie jesienią z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży.
Misją Festiwalu jest odkrywanie i promowanie młodych talentów w obszarach muzyki i tańca, integracja środowiska artystycznego oraz rozwijanie pasji i zainteresowań muzycznych i artystycznych legionowskiej młodzieży.
Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
Festiwal obejmuje: eliminacje, warsztaty artystyczne, koncert galowy.

ORGANIZATORZY:
Angela Gerłowska (Pracownia Śpiewu Estradowego Angel's Voice)
Małgorzata Luzak (radna Rady Miasta Legionowo)
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

1. W Festiwalu może brać udział młodzież mieszkająca w Legionowie, uczniowie uczęszczający do legionowskich szkół ponadpodstawowych oraz ucznio­wie klas VI - VIII szkół podstawowych.
2. Uczestnicy Festiwalu prezentują następujące formy: występ wokalny, taniec, gra na instrumencie.
3. Dopuszczalne są występy solowe, duety oraz zespoły/formacje (do 10 osób).
4. Uczestnicy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych:
kat.I - uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
kat. II - uczniowie szkół ponadpodstawowych
5. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w Festiwalu informują o tym dyrektora swojej szkoły w sposób przyjęty w danej szkole.
6. Uczestnicy zainteresowani udziałem w festiwalu wypełniają elektronicznie kartę zgłoszenia dostępną → TUTAJ. Dostęp do karty możliwy jest też ze strony moklegionowo.pl w zakładce Miejski Festiwal Młodych Talentów. Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej do 22 września 2023.
7. Harmonogram przesłuchań zostanie udostępniony na stronie internetowej moklegionowo.pl w zakładce Miejski Festiwal Młodych Talentów, na facebook.com/mlodetalentylegionowo oraz zostanie przesłany do sekretaria­tów placówek zgłaszających.
8. Reprezentant Organizatorów, Miejski Ośrodek Kultury, po zebraniu zgłoszeń, wysyła drogą mailową do sekretariatów legionowskich szkół informacje o uczniach, którzy przystąpili do udziału w festiwalu. Szkoły zapewniają uczniom możliwość uczestniczenia w eliminacjach, warsztatach, próbach oraz koncertach finałowych.
9. Na eliminacje uczestnicy przygotowują dwa utwory o różnym, kontrastującym charakterze prezentujące skalę możliwości młodego artysty. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnik przedstawia fragment swojej prezentacji. Jeden utwór nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. Jury ma prawo do przerwania prezentacji wcześniej. (Interpretację haseł "różny" i "kontrastujący" pozostawiamy uczestnikom, zastrzegając, że ona również podlega ocenie jury, jak inne przymioty prezentacji.)
10. Eliminacje odbywają się 2 października 2023 w sali widowiskowej legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41.
11. Jury zastrzega sobie prawo, w przypadku awansowania uczestnika eliminacji do koncertu finałowego, wyboru jednego spośród prezentowanych utworów.
12. Lista uczestników koncertu finałowego, wyłonionych podczas eliminacji, zostanie udostępniona na stronie internetowej moklegionowo.pl w zakładce Miejski Festiwal Młodych Talentów, na → facebook.com/mlodetalentylegionowo oraz zostanie przesłana do sekretariatów placówek zgłaszających.
13. Laureaci eliminacji wezmą udział w warsztatach aktorskich z elementami ruchu scenicznego oraz wokalno - estradowych przygotowujących ich do koncertu finałowego.
14. Koncert finałowy jest formą wyróżnienia i możliwością zaprezentowania swojego talentu szerokiej publiczności.

Wszelkie pytania należy kierować do Angeli Gerłowskiej - tel. 789 125 966

Organizatorzy Festiwalu

→ Regulamin do pobrania (pdf)

→ Link do karty zgłoszenia online