Jerzy Szaniawski, jeden z największych polskich dramaturgów i literatów XX wieku, stał się teraz, na początku wieku XXI, wielkim nieobecnym. Pozostało po nim kilkanaście sztuk teatralnych przeważnie nazywanych przez autora komediami, kilka radiowych słuchowisk, dwa tomy wspomnień o życiu teatralnym II Rzeczpospolitej, trzy tomiki prozy. Utwory te, pomimo swych niewątpliwych wartości estetycznych i etycznych, praktycznie nie funkcjonują w obiegu kultury, przemykając się czasami nieśmiało na jej obrzeżach.
Pragnąc zmienić ten stan rzeczy i udostępnić szerszej publiczności twórczość Szaniawskiego Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie organizuje od 2018 roku Festiwal Szaniawskiego. Czujemy się do tego powołani przede wszystkim dlatego, że nieopodal Legionowa, w Zegrzynku nad Narwią, znajdują się ruiny dworku rodziny Szaniawskich, gdzie artysta spędził większość swojego życia. Rzymianie dysponowali określeniem "genius loci"; był to duch opiekuńczy miejsca sprawujący pieczę nad losami lokalnej wspólnoty. Chcemy włączyć do życia tej wspólnoty pamięć o "samotniku z Zegrzynka" aby wzbogaciła, nie tylko lokalnie, żywy obieg kultury.


IV edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo

26 listopada, godz. 19.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
"M. Zimińska"
spektakl muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku


wstęp - wejściówki dostępne w MOK Legionowo od 2 XI 2021

Scenariusz: Lena Szatkowska, Marta Kunavar
Reżyseria: Karol Suszka
Scenografia: Dorota Cempura
Aranżacje muzyczne: Edward Bogdan
Choreografia: Jan Łosakiewicz
Wizualizacja: Mariusz Pogonowski

W roli M. Zimińskiej: Magdalena Tomaszewska

Zespół instrumentalny w składzie:
Edward Bogdan - piano
Tomasz Krawczyk - kontrabas
Jakub Krawczyk - perkusja

Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Nikt z badaczy biografii Szaniawskiego nie ujawnił, aby zetknął się kiedyś dramaturg w czasach świetności z gwiazdą teatru i piosenki - Mirą Zimińską. W realiach teatralno-estradowo-salonowego życia II RP takie spotkanie nie było jednak wykluczone - dlatego nasza uzurpacja, aby spektakl poświęcony Zimińskiej w ramach Festiwalu Szaniawskiego pokazać, nie jest całkiem bezpodstawna. Tym bardziej, że do postaci gwiazdy filmu, teatru i piosenki, a także niezapomnianej dyrektorki zespołu "Mazowsze" sięgnął swym spektaklem Teatr im. Szaniawskiego z Płocka. Niezależnie od tego, jak mocno osadzony w wymyślonych uzasadnieniach jest ten związek (Zimińskiej z Szaniawskim) ? na pewno zachowamy to, co w Festiwalu najważniejsze - czyli najwyższą jakość artystyczną (to gwarantuje Teatr Dramatyczny z Płocka).
Historia Miry Zimińskiej opowiedziana jest dynamicznie i z towarzyszeniem muzyki, na pewno więc godna obejrzenia.

Więcej o bohaterce spektaklu i jego twórcach - tutaj -

27 listopada, godz. 18.00
sala w MOK Legionowo, ul. Norwida 10
Nieobecność Szaniawskiego - dwie tezy o zapomnianym twórcy
panel dyskusyjny z prezentacjami medialnymi


wstęp - zaproszenia dostępne w MOK Legionowo od 2 XI 2021

Pierwszy dzień festiwalu to prezentacja muzycznego spektaklu o Mirze Zimińskiej, ale nie on stanowi tej edycji Festiwalu Szaniawskiego sedno. Jak i podczas poprzednich edycji odniesiemy się do jego twórczości bezpośrednio, biorąc ją na tapetę i twórczo analizując. Uczynimy to drugiego dnia festiwalu, kiedy w kameralnej sali legionowskiego MOK podejmiemy temat nieobecności Szaniawskiego we współczesnym obiegu kultury. Czy nieobecność ta jest efektem złośliwego i nagannego pomijania twórcy przez opiniotwórcze centra? Czy jego dzieło domagałoby się więcej uwagi - i więcej popularyzacji?
Czy też odwrotnie - Szaniawski jest i tak obecny i w teatrach, i w mediach, choć marginalnie, ale w tym właśnie stopniu, na jaki jego utwory zasługują; są bowiem przestarzałe, nie przystające do współczesnych problemów, anachroniczne, niezdolne do samodzielnego bytu w splocie wydarzeń i wyzwań czyhających na dzisiejszego odbiorcę i wytwórcę sztuki.
Czy zatem nieobecność Szaniawskiego jest uzasadniona charakterem jego twórczości, czy niechętnym jej pomijaniem przez teatry i media? Czy jest go za mało - czy za dużo? Te dwie tezy zostaną poddane ocenie podczas spotkania w legionowskim MOK, na które serdecznie zapraszamy.Film poświęcony Jerzemu Szaniawskiemu zrealizowany przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Projekt "Szaniawski - dramaturg zapomniany?" dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
więcej informacji: www.teatrplock.pl


Część 1


Część 2


Część 3


Część 4

III edycja - Festiwal Szaniawskiego Legionowo w 50. rocznicę śmierci dramaturga

26 września 2020, godz. 18.00 - sobota
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
Prezentacja filmu dokumentalnego "Nie wszystko się kończy z zapadnięciem kurtyny"
zrealizowanego przez Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego w Płocku
w ramach projektu "Szaniawski - dramaturg zapomniany?"

27 września 2020, godz. 18.00 - niedziela
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
Prezentacja teatralna "Zegrzynek. Poeci u Szaniawskiego"
zawierająca wiersze Stanisława Grochowiaka, Bolesława Leśmiana, Aleksandra Maliszewskiego
w interpretacjach: Marka Mokrowieckiego, instruktorów teatralnych MOK:
Walentyny Janiszewskiej i Anny Durki-Kupisiak, Oleny Jankowskiej-Durki, Zenona Durki

28 września 2020 - poniedziałek
Obchody 50. rocznicy śmierci Jerzego Szaniawskiego
godz. 16.00, przy ruinach dworku Szaniawskich, Zegrzynek
"Spotkanie w domu Szaniawskiego" w 50. rocznicę śmierci dramaturga
- część oficjalna (wystąpienia organizatorów i gości, inscenizowany przyjazd Szaniawskiego do Zegrzynka, wręczenie petycji w sprawie odbudowy dworku)
- część artystyczna (hepening teatralny zrealizowany przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku)Publikacje festiwalowe:
Zapowiedź festiwalu w Kurierze Kulturalnym IX 2017
Zaproszenie na I edycję w Kurierze Kulturalnym III 2018
Zaproszenie na II edycję w Kurierze Kulturalnym VI 2019
"Gazeta Zegrzynecka" II edycji festiwalu
"Gazeta Zegrzynecka" III edycji festiwalu
Druga edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo - 9 i 11 czerwca 2019.

Wąwóz Szaniawskiego w Zegrzynku to miejsce spotkania, które zainaugurowało II edycję Festiwalu Szaniawskiego Legionowo. W pobliżu ruin dworku rodziny Szaniawskich teksty Samotnika z Zegrzynka czytali: Artur Żmijewski oraz Walentyna Janiszewska.
Lekturze miniatur literackich towarzyszyły postacie z dramatów Szaniawskiego, wykreowane przez uczestników Teatru Form Niewymyślnych oraz przebrani za Profesora Tutkę uczniowie Szkoły im. Jerzego Szaniawskiego z Jadwisina.
Oprawę muzyczną zapewnił Andrzej Borowik, a imprezę poprowadził dyrektor MOK Zenon Durka.
Uzurpując sobie prawo gospodarza tego magicznego miejsca dyrektor MOK Legionowo powitał z nieukrywaną satysfakcją gospodarzy faktycznych: burmistrza Miasta i Gminy Serock Artura Borkowskiego oraz dyrektor Szkoły im. Szaniawskiego w Jadwisinie p. Małgorzatę Leszczyńską.
Serdeczne powitanie należało się też dyrektorowi Teatru Dramatycznego w Płocku, p. Markowi Mokrowieckiemu, który zaszczycił imprezę osobistą obecnością. W kuluarach dyrektorzy snuli wizje przyszłorocznych obchodów 50-lecia śmierci Szaniawskiego.
Wąwóz pełen był publiczności. Ściągnęli tu ci, których obudziła pierwsza edycja Festiwalu i ci, co przejeżdżali tu tylko rowerem w czasie niedzielnej przejażdżki. Szaniawski - jak za starych, dobrych czasów - połączył ludzi słuchających dobrych, literackich tekstów, niebanalnej muzyki i oglądających doskonałe plakaty promujące nieobecne sztuki.
Spotkanie w wąwozie Szaniawskiego, zainicjowane, wydawałoby się, przypadkiem, przygodne, ulotne - zgromadziło niemal dwieście osób. Wszyscy zgromadzeni słuchali czytanych przez Artura Żmijewskiego i Walentynę Janiszewską tekstów z uwagą - i z czymś, co w czasach obecnych jest niezwykle rzadkie - z szacunkiem.
Legionowski MOK - dzięki przychylności burmistrza Serocka i ze znaczącym udziałem Szkoły im. Szaniawskiego w Jadwisinie - zawładnął przez dwie godziny Wąwozem Szaniawskiego w Zegrzynku. Dzięki czujnie rozstawionym szpiegom usłyszeliśmy, że publiczności "podobało się".
Do zobaczenia za rok. Wtedy będzie się jeszcze bardziej podobało!

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Teatr Szaniawskiego".
Jury konkursu w składzie: Barbara Retmaniak - artysta plastyk, Stanisław Gadomski - artysta plastyk, dr. Radosław Sioma - literaturoznawca, Robert Żebrowski - animator kultury serdecznie podziękowało wszystkim uczestnikom za podjęcie trudnego tematu i twórcze do niego podejście. Zważywszy wyrównany poziom prac jury nie przyznało nagrody głównej, zwiększając liczbę nagród w kategorii wiekowej "dorośli". W kategorii wiekowej "dorośli" przyznano dwie nagrody:
Anna Pągowska ("Żeglarz")
Robert Żbikowski ("Dwa teatry")
oraz dwa wyróżnienia:
Iwona Nielubowicz ("Ptak")
Mirosław Gawlik ("Most")
W kategorii wiekowej "młodzież"
przyznano jedną nagrodę:
Klaudia Wdowińska ("Adwokat i roże")
oraz jedno wyróżnienie:
Dagmara Duńska ("Adwokat i róże").

II edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo miała swoją drugą odsłonę 11 czerwca 2019 w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. Wojciech Pszoniak czytał - czy też, jak sam chce - odgrywał wybrane "Opowiadania Profesora Tutki" Jerzego Szaniawskiego.
Publiczność dała się uwieść eleganckiej, lecz też dynamicznej i emocjonalnej interpretacji Pszoniaka, oklaskując gorąco każdą z prezentacji.
Wojciech Pszoniak obchodzi w tym roku 50-lecie swojej pracy artystycznej, które nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z premierą jego audiobooka Profesor Tutka z opowiadaniami Jerzego Szaniawskiego, mającymi dla aktora znaczenie szczególne.
Jak sam mówi: W dzisiejszym świecie coraz bardziej brakuje mi subtelności. W naszej cywilizacji jest o nią coraz trudniej. Subtelność umiera w fast-foodach, na autostradach, w telewizji, w Internecie, a wraz z nią znika, umiera człowiek, który potrafi słuchać drugiego, który potrafi z drugim rozmawiać. Nagranie opowiadań "Profesora Tutki" traktuję osobiście. To moje koło ratunkowe przed nadejściem potopu, przed zalewem pospolitości, brutalności i wulgarności.Pierwsza edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo - 16, 17, 18 marca 2018

W rocznicę śmierci pisarza, 16 marca 2018, w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku odbyła się Konferencja naukowa "Życie i twórczość Jerzego Szaniawskiego"
W programie konferencji znalazły się:
- powitanie gości przez rektora, prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski
- słowo wstępne wygłoszone przez Zenona Durkę dyrektora MOK Legionowo
- projekcja filmu dokumentalnego "Jerzy Szaniawski" (1966)
- referat dr hab. Radosława Siomy "O dramatach Jerzego Szaniawskiego"
- wypowiedź Krystyny Kuźmińskiej-Jarża: "Wokół Kowala, pieniędzy i gwiazd"
- referat dr hab. Jacek Szczepański: "Zegrzynek Szaniawskiego na dawnej pocztówce. Analiza filokartystyczna"
Szaniawski napisał w jednym z dramatów: "Nie wszystko się kończy po zapuszczeniu kurtyny." Ci, którzy czytają dziś Szaniawskiego wiedzą, że po zapuszczeniu kurtyny wszystko się zaczyna.
Wtedy ożywają interpretacje, sugestie, domysły, analizy. Po zapuszczeniu kurtyny - zaczyna się życie. Życie w sztuce.
Organizatorami konferencji byli: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Miejski Ośrodek Kultury w LegionowieW sobotę, 17 marca 2018, w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie maiło miejsce spotkanie pod hasłem "Połączył nas Jerzy Szaniawski".
Przygotowali to spotkanie nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów szkoły w Jadwisinie
Na jego program złożyły się:
- Scenka "Kiedy Jerzy Szaniawski był małym Jureczkiem" w wykonaniu uczniów kl. III;
- Inscenizacja "Profesor Tutka znał rodzinę utalentowanych" w wykonaniu uczniów kl. V-VII;
- Inscenizacja fragmentu utworu "Dwa teatry" w wykonaniu nauczycieli i uczniów;
- Wypowiedzi: prof. Janusza Gajdy oraz dyrektora MOK Zenona Durki;
- Wystawa poświęcona Jerzemu Szaniawskiemu;
- Rozstrzygnięcie konkursów o Patronie Szkoły;
- Spacer do ruin dworku w Zegrzynku.
Szczególne podziękowania za organizację ciekawego spotkania należą się p. dyrektor Małgorzacie Leszczyńskiej oraz p. Annie Błaszczyk.Trzeci dzień festiwalu, 18 marca 2018, to spotkanie w MOK Legionowo zatytułowane "Blask i cień Szaniawskiego - wspomnienia, prezentacje, interpretacje"
Poprosiliśmy o wypowiedzi najważniejszych biografów i komentatorów "samotnika z Zegrzynka": prof. Jadwigę Jakubowską-Opalińska prof. Eleonorę Udalską, prof. Janusza Gajdę, dr Stanisława Stanika.
W programie "Uczniowie czytają Szaniawskiego" miniatury literackie przedstawili uczniowie legionowskich szkół; zaprezentowano też rejestracji TTV z cyklu "Profesor Tutka".
"Co dalej z Jerzym Szaniawskim?" - to pytanie, które skłoniło wszystkich uczestników spotkania go gorącej dyskusji o perspektywach wprowadzenia Szaniawskiego w szeroki obieg kultury

Kurier Kulturalny

Relacje

Archiwum

Newsletter


•  Galeria Sztuki Ratusz

•  Salon Artystyczny

•  Niedzielne spotkania z bajką

•  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

•  Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

•  Festiwal Szaniawskiego Legionowo

•  ProgRockFest

•  Warszawska Syrenka

•  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

•  Dni Osób z Niepełnosprawnościami

•  Koncerty Festiwalu "Hajnówka" w Legionowie

•  Małe formy teatralne

•  Wiosenne Czarowanie

•  Legionowskie Senioralia


•  Pracownia ceramiki Smok Ceramok

•  Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

•  Teatr Na Luzie


•  Deklaracja dostępności