Koncerty towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" od 2017 roku odbywają się w maju w Legionowie.

2017Arcydzieła muzyki cerkiewnej - koncert towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" - odbył się 23 maja 2017 w legionowskim kościele parafii Św. Jana Kantego.
Wystąpił Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina.
Na koncert zaprosili:
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski,
Proboszcz Parafii św. Jana Kantego ks. Lucjan Szcześniak,
Dyrektor MOK Legionowo Zenon Durka.

Koncertowi towarzyszyła wystawa ikon napisanych przez Wiolettę Dominiczak.

Koncert śpiewającej duszy

Śpiew cerkiewny jest dla nas, mieszkańców centralnej części tradycyjnie katolickiego kraju, czymś niemal egzotycznym, a na pewno tajemniczym. Mamy (przeważnie słuszną) intuicję, że to śpiew dostojny, perfekcyjny i natchniony. Ci, co zetknęli się z nim są czasem zasmuceni, że katolickie wspólnoty dopuszczają podczas mszy fałszujące głosy wiernych do chwalenia doskonałego Boga.
Niegdyś bywało odwrotnie. W XVI wieku "słabi synowie prawosławia" odchodzili od swego wyznania ku katolicyzmowi uwiedzeni rozbudowaną, polifoniczną oprawą muzyczną mszy w kościele katolickim; działo się to w rozległej Rzeczpospolitej dwóch narodów, na terenach dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Te konwersje, dostrzeżone przez prawosławnych patriarchów, można było powstrzymać tylko rozbudowując zastygły w wielowiekowej tradycji śpiew cerkiewny. Wtedy to wprowadzono do liturgii śpiew wielogłosowy; nie było jednak w prawosławiu zgody na wzbogacenie muzyki liturgicznej o instrumenty; w cerkwiach nie ma organów, a śpiew człowieka pozostał jedynym narzędziem godnym chwały Bożej.
Wspomniany wyżej epizod był w historii muzycznej liturgii prawosławnej czymś wyjątkowym. Cerkiewne śpiewy, wywodzące się w linii prostej od kościelnej muzyki greckiej, bizantyjskiej czy bułgarskiej wieków średnich nie rozwijały się zgodnie z rytmem narzuconym w Europie zachodniej przez świeckich kompozytorów. Piękno kompozycji i perfekcja wykonania nie stanowiły tu nigdy celu samego w sobie. Źródłem estetycznego napięcia jest zawsze duchowość, brzmienie głosu ma towarzyszyć duszy w drodze ku Bogu, wskazywać na rzeczywistość niewidzialną i niesłyszalną - poprzez muzyczną harmonię prowadzić ku równowadze duchowej. Siostra Elżbieta Zołotariew z Grabarki pisze: "Prawosławna duchowość wzywa, aby powstrzymać samą chęć tworzenia dźwięków, oswobodzić pamięć od muzycznych wspomnień. Tylko wtedy może nastąpić prawdziwa cisza, w której umysł będzie miał możliwość usłyszenia niebiańskiej harmonii."
W ten bliski nam, ale mimo to egzotyczny świat śpiewu duszy wprowadzi nas Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy, prowadzony przez Dmitrija Oniegina, podczas koncertu, który odbędzie się 23 maja w gościnnej jak zawsze świątyni Świętego Ducha w Legionowie. Chór powstał w 1948 r. Śpiewają w nim studenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej oraz wykładowcy Akademii. Od początków swojego istnienia Chór prowadzi aktywną działalność koncertową. Dysponując wszelkimi atutami sztuki chóralnej jest w stanie niezależnie od stopnia trudności wykonać i wykonuje muzykę chóralną różnych epok, form i stylów. Śpiewając na co dzień w chórze, wykonując koncerty dyplomantów a także podpatrując najwybitniejszych dyrygentów zapraszanych do pracy z chórem, chórzyści mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności dyrygenckich.
Chór wykonuje również wybitne dzieła chóralne z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych.
Legionowski koncert będzie w zasadzie wstępem do Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka", który dzień po naszej prezentacji rozpocznie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wcześniej chór wystąpi w Kościele Mariackim w Krakowie, oraz w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
W bogatej majowej ofercie MOK, obfitującej w wydarzenia prezentujące muzykę klasyczną, ten koncert z wielu względów jest wyjątkowy. Dzięki niemu bowiem dochodzimy do granic muzyki, a są to granice które nie zamykają, a otwierają; konfrontując nasze wyobrażenia o pięknie z duchem Wschodu mamy szansę poznać odmienną od naszej wrażliwość; tak odległą - a może tak bliską.2018

Koncert "Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej" w wykonaniu Akademickiego Chóru Kameralnego "Chreszczatyk" z Kijowa pod dyr. Pawło Strucia odbył się 15 maja 2018 w kościele Świętego Ducha w Legionowie. Już po raz drugi legionowski MOK nawiązał współpracę z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka", a koncert ukraińskiego chóru był koncertem towarzyszącym tego festiwalu.

2019Koncert Arcydzieła europejskiej muzyki cerkiewnej w wykonaniu Państwowego Chóru Naddniestrzańskiego w Tyraspolu (Mołdawia) odbył się 14 maja w kościele Świętego Ducha w Legionowie.
Był to koncert towarzyszący XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka".
Państwowy Chór Naddniestrzański powstał w Tyraspolu w 2005 r. Repertuar Chóru obejmuje utwory kompozytorów różnych epok, gatunków i stylów. Chór wykonuje zagraniczną i rosyjską klasykę, utwory sakralne, opracowania pieśni i melodii ludowych, utwory współczesnych kompozytorów i zachodnie aranżacje. Chór współpracuje również z Państwową Orkiestrą Symfoniczną, jest laureatem międzynarodowych festiwali, w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" 2013 i 2018. Założycielką i niezmienną dyrygentką Chóru jest absolwentka dyrygentury chóralnej Instytutu Sztuki w Kiszyniowie, wykładowca chóralistyki, profesor Wydziału Dyrygentury Chóralnej Państwowego Instytutu Sztuki w Tyraspolu oraz innych uczelni Mołdawii i Ukrainy, w przeszłości także dyrygentka znakomitych chórów Mołdawii i Ukrainy, laureatka międzynarodowych konkursów - Tatiana Twerdochleb.

2021Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Uczelni Muzycznej (Ryga, Łotwa) odbył się 25 września 2021 w kościele Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Był to koncert towarzyszący 40. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka"
Chór Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze bierze udział w organizowanych przez uczelnię licznych międzynarodowych konkursach dyrygentów chóralnych oraz w koncertach organizowanych przez Europejską Akademię Chóralną (w Niemczech, Austrii, Francji, Grecji, Szwajcarii), które dają uczniom niepowtarzalną okazję do prób wokalnych kompozycji symfonicznych pod kierownictwem wybitnych europejskich dyrygentów. Poziom Chóru potwierdzają wysokie miejsca na międzynarodowych konkursach w kraju i Europie (m.in. Laureat MFMC). Dyrygentami Chóru są: Janis Baltinš i Uldis Kokars - pedagodzy, dyrektorzy artystyczni i dyrygenci innych chórów, wykładowcy seminariów w kraju i za granicą.Kurier Kulturalny

Relacje

Archiwum

Newsletter


•  Galeria Sztuki Ratusz

•  Salon Artystyczny

•  Niedzielne spotkania z bajką

•  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

•  Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

•  Festiwal Szaniawskiego Legionowo

•  ProgRockFest

•  Warszawska Syrenka

•  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

•  Dni Osób z Niepełnosprawnościami

•  Koncerty Festiwalu "Hajnówka" w Legionowie

•  Małe formy teatralne

•  Wiosenne Czarowanie

•  Legionowskie Senioralia


•  Pracownia ceramiki Smok Ceramok

•  Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

•  Teatr Na Luzie


•  Deklaracja dostępności