Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego
to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia
i fundacje pracujące na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszystkich zainteresowanych i sympatyków zachęcamy do aktywnego włączenia się w VI Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, które odbędą się w roku 2017.

KALENDARZ VI DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego - 2017

1 stycznia 2016 - 6 marca 2017
Przyjmowanie zgłoszeń na konkursy

9 i 10 marca 2017, godz. 11.00
sala widowiskowa w legionowskim ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
eliminacje do Konkursu Form Scenicznych i Medialnych

10 marca 2017, godz. 11.00
sala widowiskowa w legionowskim ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
Uroczyste otwarcie Dni Osób Niepełnosprawnych 2017
Wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych

23 marca 2017, godz. 11.00
sala widowiskowa w legionowskim ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - finał - ogłoszenie wyników konkursów
Wystawa pokonkursowa

1 kwietnia 2017, godz. 8.00 - 15.00
sala widowiskowa w legionowskim ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
Konferencja na temat autyzmu

7 kwietnia 2017, godz. 11.00
Pułtusk
Wystawa twórczości plastycznej niepełnosprawnych powiatu legionowskiego

12 maja 2017, godz. 10.00
Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50A
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży

13 maja 2017, godz. 10.00
dziedziniec i atrium legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41
Integracyjny plener malarski

9 czerwca 2017
Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. Mickiewicza 15
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników Dni Osób Niepełnosprawnych

15 czerwca 2017
Dom Pomocy Społecznej Kombatant, Legionowo, ul. Jagiellońska 77
Spotkanie w ogrodzie

lipiec / sierpień 2017
Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. Mickiewicza 15
Muzealne Warsztaty integracyjne

październik 2017
Przedszkola na terenie powiatu legionowskiego
Integracyjna akcja powiatowa - Październik Miesiącem Niemówiących

16 listopada 2017, godz. 11.00
sala widowiskowa w legionowskim ratuszu, ul. Piłsudskiego 41
Otwarcie wystawy prac uczniów i wychowanków Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul Jagiellońska 69 Legionowo oraz podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC.

16 - 31 listopada 2017
Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
Wystawa prac uczniów PZSiPS

V Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2016
3 marca 2016, godz. 11.00,
sala widowiskowa w ratuszu
- przesłuchanie kandydatów w konkursie form scenicznych i medialnych

4 marca 2016, godz. 11.00,
sala widowiskowa w ratuszu
Uroczyste otwarcie V Dni Osób Niepełnosprawnych,
- część artystyczna
- wręczenie orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego"
- wernisaż wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych z Pułtuska

16 marca 2016, godz.11.00,
sala widowiskowa w ratuszu,
Galeria Sztuki Ratusz
V Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
- rozstrzygnięcie konkursów (plastycznego, literackiego, form scenicznych
i medialnych);
- otwarcie wystawy pokonkursowej w Galerii
- kiermasz Fundacji "Promień Słońca" w atrium ratusza

14 maja 2016, godz. 11.00,
Dziedziniec legionowskiego ratusza lub atrium ratusza (w razie złej pogody)
Powiatowy Integracyjny Plener malarski "Chodź pomaluj mój świat"

17 maja - 17 czerwca 2016
Arena Legionowo
Wystawa poplenerowa "Chodź pomaluj mój świat"

20 maja 2016, godz. 10.00
Arena Legionowo, Stadion Miejski
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży

9 czerwca 2016
Muzeum Historyczne w Legionowie
Spotkanie z historią dla uczestników Dni Osób Niepełnosprawnych

27 czerwca - 8 lipca 2016
Muzeum Historyczne w Legionowie
Muzealne warsztaty integracyjne

16 września 2016, godz. 11.00
DPS Kombatant, Legionowo
Wrześniowe Spotkania w Ogrodzie

październik 2016
Przedszkola w powiecie legionowskim
Akcja integracyjna AAC - październik miesiącem niemówiących

3 listopada 2016, godz. 11.00
sala widowiskowa w ratuszu,
Galeria Sztuki Ratusz
Finał akcji integracyjnej AAC - październik miesiącem niemówiących Wernisaż wystawy twórczości uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek ul. Jagiellońska 69

Wystawa czynna do 19 listopada

Order "Przyjaciel Niepełnosprawnych"
Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego podjęli inicjatywę corocznego przyznawania orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych". To szczególne odznaczenie wręczane będzie za działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych, włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności, a także budowanie pełnej tolerancji atmosfery. Znaczenie też będzie miało osobiste zaangażowanie we wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu codziennym oraz wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. Osoby nominowane powinny działać społecznie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, doraźnie bądź długotrwale.
Order "Przyjaciel Niepełnosprawnych", ustanowiony przez organizatorów Dni Osób Niepełnosprawnych, przyznawany będzie osobom fizycznym i prawnym, związanym z powiatem legionowskim. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić wszystkie osoby fizyczne, w tym osoby niepełnosprawne bądź w ich imieniu opiekunowie, organizacje społeczne, instytucje i firmy.
Regulamin do pobrania
Wniosek do pobraniaIV Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2015
W ramach Dni Osób Niepełnosprawnych odbyły się następujące wydarzenia:
- IV Powiatowy Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych
- IV Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem"
- IV Powiatowy Konkurs Form Scenicznych i Medialnych
- IV Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
- Wystawa pokonkursowa
- IV Integracyjny plener malarski.
Patronat i wsparcie przedsięwzięcia zadeklarowały władze samorządowe powiatu legionowskiego oraz wszystkich gmin, lokalne instytucje kultury i oświaty oraz pomocy społecznej.

Relacje z wydarzeń IV Dni Osób Niepełnosprawnych:
Otwarcie IV Dni Osób Niepełnosprawnych
IV Przegląd Twórczości - Dni Osób Niepełnosprawnych 2015
DON - międzypowiatowa wymiana twórczości
DON - międzypowiatowa wymiana twórczości
Integracyjny plener malarski
DON - wystawa Widzę i tworzę

Pliki archiwalne:
Regulamin Konkursu Plastycznego
Regulamin Konkursu Form Scenicznych
Regulamin Konkursu Literackiego
Karta zgłoszenia
Kalendarz wydarzeń DON 2015III Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2014
W ramach Dni Osób Niepełnosprawnych odbyły się następujące wydarzenia:
- III Powiatowy Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych
- III Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem"
- III Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
- Wystawa pokonkursowa
- III Integracyjny plener malarski.
Patronat i wsparcie przedsięwzięcia zadeklarowały władze samorządowe powiatu legionowskiego oraz wszystkich gmin, lokalne instytucje kultury i oświaty oraz pomocy społecznej.

Relacje z wydarzeń III Dni Osób Niepełnosprawnych
Otwarcie III Dni Osób Niepełnosprawnych
III Przegląd Twórczości - Dni Osób Niepełnosprawnych 2014
Wystawa "Kolorowy zawrót głowy"
DON - międzypowiatowa wymiana twórczości
Wystawa "Świata Malowanie"
Integracyjny plener malarski

Pliki archiwalne:
Regulamin Konkursu Plastycznego
Regulamin Konkursu Form Scenicznych
Regulamin Konkursu Literackiego
Karta zgłoszenia
Kalendarz wydarzeń DON 2014II Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2013
W ramach Dni Osób Niepełnosprawnych odbyły się następujące wydarzenia:
- II Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych
- II Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem" Legionowo 2013
- II Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
- Wystawa pokonkursowa
- II Integracyjny plener malarski.
Patronat i wsparcie przedsięwzięcia zadeklarowały władze samorządowe powiatu legionowskiego oraz wszystkich gmin, lokalne instytucje kultury i oświaty oraz pomocy społecznej.

Pliki archiwalne
Plan wydarzeń II Dni Osób Niepełnosprawnych
Informacja o II Przeglądzie Twórczości
Regulamin - konkurs plastyczny (załącznik nr 1)
Regulamin - konkurs muzyczny (załącznik nr 2)
Regulamin - konkurs literacki (załącznik nr 3)
Karta zgłoszeniaI Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatu Legionowskiego 2012
Wydarzenia Dni Osób Niepełnosprawnych:
- Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych
- I Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem" Legionowo 2012
- Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
- Objazdowa Wystawa pokonkursowa, które odwiedzi wszystkie gminy powiatu
- Integracyjny plener malarski.
Patronat i wsparcie przedsięwzięcia zadeklarowały władze samorządowe powiatu legionowskiego oraz wszystkich gmin, lokalne instytucje kultury i oświaty oraz pomocy społecznej.

Pliki archiwalne
- Regulamin Przeglądu Sztuki
- Regulamin Przeglądu Literackiego

Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Fundacja "Promień Słońca",
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II,
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
- Arena Legionowo,
- KZB Legionowo,
- Muzeum Historyczne w Legionowie
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie.

Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski,
- Starosta Legionowski Robert Wróbel.

Patronat medialny objęły:
- Gazeta Powiatowa,
- Gazeta Miejscowa i LTV,
- Radio Hobby.


Newsletter

Relacje

Archiwum


Galeria Sztuki Ratusz

Salon Artystyczny

Niedzielne spotkania z bajką

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Jazz Jam. Legionowo

Warszawska Syrenka

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Artystyczny Kalejdoskop

Dni Osób Niepełnosprawnych

Małe formy teatralne

Wiosenne Czarowanie

Legionowskie Senioralia

Klub Rodziców TYGIELEK

Rozmowa o słowach


Smok Ceramok pracownia ceramiki

Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

Teatr Na Luzie

Teatr Nikt Mnie Nie Chce

Sala prób MOK Targowa

rejestracje filmowe MOK