VII Dni Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego 2018Wszystkich zainteresowanych i sympatyków zachęcamy do aktywnego włączenia się w VII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, które odbędą się w roku 2018.

Podobnie jak w latach poprzednich w ramach DON odbędą się konkursy:
- literacki
- plastyczny
- form scenicznych i medialnych.

Poniżej znajdują się regulaminy tych konkursów oraz karta zgłoszenia - do pobrania

- Regulamin konkursu literackiego
- Regulamin konkursu plastycznego
- Regulamin konkursu form scenicznych i medialnych
- Karta zgłoszenia do konkursów

Order "Przyjaciel Niepełnosprawnych"
Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego co roku przyznają order "Przyjaciel Niepełnosprawnych". To szczególne odznaczenie wręczane jest za działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych, włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności, a także budowanie pełnej tolerancji atmosfery. Osoby nominowane powinny działać społecznie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, doraźnie bądź długotrwale.
Poniżej - regulamin przyznawania orderu i wniosek o jego przyznanie
- Regulamin do pobrania
- Wniosek do pobrania

Kalendarz Dni Osób Niepełnosprawnych 2018

1 stycznia - 16 lutego 2018
Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego,
Fundacja "Promień Słońca", Legionowo, ul. Jagiellońska 69

1 stycznia - 16 lutego 2018
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych
Szkoła im. Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego 47

5 - 9 marca 2018
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny
Miejski Ośrodek Kultury, 05-120 Legionowo, ul. Norwida 10

1 stycznia - 16 lutego 2018
Zgłaszanie kandydatur do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"
Kapituła orderu: 05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11,
pokój 419, tel. 22 7640419, e-mail: j.kubicki@powiat-legionowski.pl

1 oraz 2 marca 2018
eliminacje do konkursu małych form scenicznych i medialnych
sala widowiskowa, Ratusz, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41

1 marca 2018, godz. 10.00
sala widowiskowa, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
- Uroczyste otwarcie DON
- Wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych

15 marca 2018, godz. 10.00
sala widowiskowa, Ratusz oraz Galeria Sztuki Ratusz
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
Ogłoszenie wyników konkursów literackiego, plastycznego i scenicznego
Wystawa pokonkursowa 1 - 30 marca

25 marca 2018, godz. 8.00 - 15.00
Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50B
Konferencja na temat autyzmu

1 - 30 kwietnia 2018
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie
Akcja na terenie miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego

18 maja 2018, godz. 10.00
Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50B
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży

19 maja 2018, godz. 10.00
Ogród przy DPS Kombatant, Legionowo, ul. Jagielońska 71
Integracyjny plener malarski

8 czerwca 2018
Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. Mickiewicza 23
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DON

1 lutego 2018
Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. Mickiewicza 23
Muzealne Warsztaty integracyjne

październik 2018
Październik Miesiącem Osób Niemówiących Integracyjna - akcja powiatowa
Przedszkola na terenie powiatu legionowskiego

7 listopada 2018
Spotkania w "obiektywie" czyli rozmowy z mieszkańcami zapisane cyfrowo
DPS Kombatant, ul. Jagiellońska 71

15 listopada 2018, godz. 11.00
sala widowiskowa w ratuszu oraz Galeria Sztuki Ratusz
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
- Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS
- Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC

Więcej informacji o poprzednich edycjach DON - TUTAJ

Podziel się:


Newsletter

Relacje

Archiwum


Galeria Sztuki Ratusz

Salon Artystyczny

Niedzielne spotkania z bajką

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

ProgRockFest

Warszawska Syrenka

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Artystyczny Kalejdoskop

Dni Osób Niepełnosprawnych

Małe formy teatralne

Wiosenne Czarowanie

Legionowskie Senioralia

Klub Rodziców TYGIELEK

Rozmowa o słowach


Smok Ceramok pracownia ceramiki

Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

Teatr Na Luzie

Teatr Nikt Mnie Nie Chce

Sala prób MOK Targowa

rejestracje filmowe MOK