Taniec dla zdrowia

Taniec dla zdrowia.

Udowodniono naukowo.że taniec może leczyć. Metoda oparta o taniec nosi nazwę choreoterapia i jest stosowana w wielu działach medycyny i pedagogiki specjalnej
w wielu krajach. Choreoterapia może mieć też wymiar rekreacyjny. Pozwala lepiej poznać siebie, przyczynić się do poprawy kondycji psychofizycznej oraz własnego rozwoju.
Filia Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej 65. zaprasza do udziału
w cyklicznych zajęciach osoby zdrowe, lecz przejściowo w gorszej formie. Zapraszamy osoby przemęczone, sfrustrowane,zagubione,smutne,osamotnione,zawiedzione,zdradzone,ale również po prostu kochające taniec oraz osoby ciekawe tej metody (np. studenci, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy)
Zajęcia adresowane do osób dorosłych bedą miały charakter rekreacyjno - profilaktyczny i planowane są dwa razy w miesiącu. W programie znajdą się ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe, zabawy ruchowe, taniec
w różnych formach i gatunkach. Zajęcia trwające godzinę będą odbywać się w niewielkiej grupie (maksymalnie 12 osób). Poprowadzi je doktor nauk o wychowaniu fizycznym Zofia Aleszko - wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Zapisy przyjmujemy w biurze filii MOK telefonicznie, mailowo lub osobiście.
tel. 22 784 14 22
adres e-maill - moktargowa@moklegionowo.pl

Podziel się:


Newsletter

Relacje

Archiwum


Galeria Sztuki Ratusz

Salon Artystyczny

Niedzielne spotkania z bajką

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Jazz Jam. Legionowo

Warszawska Syrenka

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Artystyczny Kalejdoskop

Dni Osób Niepełnosprawnych

Małe formy teatralne

Wiosenne Czarowanie

Legionowskie Senioralia

Klub Rodziców TYGIELEK

Rozmowa o słowach


Smok Ceramok pracownia ceramiki

Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

Teatr Na Luzie

Teatr Nikt Mnie Nie Chce

Sala prób MOK Targowa

rejestracje filmowe MOK