Nowy zespół teatralny w MOK

Zapraszamy młodzież w wieku 13 - 16 lat na zajęcia teatralne w tworzącym się zespole.
Zajęcia będą odbywać się w sali widowiskowej ratusza miejskiego we wtorki w godzinach 17.00 - 20.00.
Zajęcia poprowadzi instruktor Anna Durka-Kupisiak.

Dlaczego warto do nas przyjść?

Teatr - według (jednej z wielu) definicji, to przedstawienie pewnej rzeczywistości w celu wyzwolenie wrażeń u odbiorcy. Mówiąc najprościej, to spotkanie ludzi - aktorów, kreujących ową rzeczywistość i widzów. Ten bezpośredni kontakt stanowi o wyjątkowości sztuki teatru, szczególnie w dzisiejszym świecie w którym kontakty między ludźmi w dużym stopniu przeniosły się do sfery wirtualnej.
Udział w amatorskim ruchu artystycznym w każdej dziedzinie sztuki czyni nas wrażliwymi na piękno, kształtuje poczucie wspólnoty z tym co w sztuce (dawnej i współczesnej) godne uwagi, zaspakaja potrzebę doznawania przeżyć i ich wyrażania. Teatr, jako sztuka złożona, tj. posługująca się słowem, dźwiękiem, światłem, ruchem scenicznym i elementami sztuk plastycznych czyni to w sposób szczególnie wszechstronny, integrując jednocześnie grupę i ucząc pracy w zespole.

Teatr może stać się przygodą na całe życie!!!

Więcej informacji i zapisy w biurze MOK przy ul. Norwida 10.
tel: 22 784 44 99
e-mail: mok@moklegionowo.pl

Podziel się:


Kurier Kulturalny

Relacje

Archiwum

Newsletter


•  Galeria Sztuki Ratusz

•  Salon Artystyczny

•  Niedzielne spotkania z bajką

•  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

•  Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

•  Festiwal Szaniawskiego Legionowo

•  ProgRockFest

•  Warszawska Syrenka

•  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

•  Artystyczny Kalejdoskop

•  Dni Osób Niepełnosprawnych

•  Koncerty Festiwalu "Hajnówka" w Legionowie

•  Małe formy teatralne

•  Wiosenne Czarowanie

•  Legionowskie Senioralia


•  Pracownia ceramiki Smok Ceramok

•  Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

•  Teatr Na Luzie

•  rejestracje filmowe MOK