Festiwal Szaniawskiego w LegionowieJerzy Szaniawski, jeden z największych polskich dramaturgów i literatów XX wieku, stał się teraz, na początku wieku XXI, wielkim nieobecnym. Pozostało po nim 14 sztuk teatralnych przeważnie nazywanych przez autora komediami, 5 radiowych słuchowisk, dwa tomy wspomnień o życiu teatralnym II Rzeczpospolitej, trzy tomiki prozy. Utwory te, pomimo swych niewątpliwych wartości estetycznych i etycznych, praktycznie nie funkcjonują w obiegu kultury, przemykając się czasami nieśmiało na jej obrzeżach.
Pragnąc zmienić ten stan rzeczy i udostępnić szerszej publiczności twórczość Szaniawskiego Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie organizuje wiosną 2018 roku Festiwal Szaniawskiego. Czujemy się do tego powołani przede wszystkim dlatego, że nieopodal Legionowa, w Zegrzynku nad Narwią, znajdują się ruiny dworku rodziny Szaniawskich, gdzie artysta spędził większość swojego życia. Rzymianie dysponowali określeniem "genius loci"; był to duch opiekuńczy miejsca sprawujący pieczę nad losami lokalnej wspólnoty. Chcemy włączyć do życia tej wspólnoty pamięć o "samotniku z Zegrzynka" aby wzbogaciła, nie tylko lokalnie, żywy obieg kultury.
Wiodącym wydarzeniem festiwalu będzie Konkurs Teatrów Jednego Aktora "W pobliżu Szaniawskiego".
Udostępniamy Państwu regulamin tego konkursu, mając nadzieję, że wzbudzi zainteresowanie.

Z poważaniem
Zenon Durka, dyrektor MOK LegionowoFestiwal Szaniawskiego w Legionowie
Konkurs Teatrów Jednego Aktora "W pobliżu Szaniawskiego"
Regulamin

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 10
tel.: 22 784 44 99, e-mail: mok@moklegionowo.pl, www.moklegionowo.pl

Patronaty
Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski
Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki

Cele konkursu
Ożywione aktywnością współczesnych twórców upamiętnienie jednej z najważniejszych osobowości polskiego teatru XX wieku.
Promocja wartości estetycznych i etycznych obecnych w utworach Jerzego Szaniawskiego.
Animacja lokalnej aktywności kulturalnej w rodzinnej okolicy Szaniawskiego.
Uobecnienie, w trudnej teraźniejszości, patriotycznego i uniwersalnego aspektu teatralnej aktywności mistrza z Zegrzynka.

Zasady konkursu
Adresatami konkursu są dorośli (ukończone 18 lat) twórcy teatru jednego aktora ? amatorzy i profesjonaliści. Organizator oczekuje prezentacji monodramów trwających od 15 do 40 minut, zainspirowanych utworami teatralnymi lub literackimi Jerzego Szaniawskiego.

Zgłoszenia i kwalifikacja do konkursu
Zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora do 13 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Aktora;
- opis dotychczasowych osiągnięć, ewentualnie rekomendacje z poprzednich prezentacji Aktora;
- tekst scenariusza monodramu;
- opis spektaklu;
- informację o potrzebach technicznych.
Organizator na podstawie zgłoszeń dokona wyboru Aktorów, którzy wezmą udział w prezentacjach konkursowych. Informacja o zakwalifikowanych do prezentacji Aktorach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.moklegionowo.pl najpóźniej 23 kwietnia 2018, ponadto zgłoszeni Aktorzy zostaną o decyzji poinformowani listem tradycyjnych i elektronicznym.

Prezentacje konkursowe
Konkurs odbędzie się w dniach 11 i 12 maja 2018 (piątek i sobota), w godzinach od 12.00 do 20.00, w sali widowiskowej w ratuszu, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, w Legionowie.
Wraz z informacją o kwalifikacji do konkursu Aktorzy otrzymają informację o proponowanym dla nich dniu i godzinie prezentacji.
Monodramy będzie oceniało jury powołane przez organizatora.
Podstawą oceny będą następujące kryteria:
- związek formy i tematu z twórczością Jerzego Szaniawskiego;
- oryginalność scenariusza;
- warsztat aktorski;
- osobowość sceniczna prezentującego monodram.

Nagrody i wyróżnienia
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
- I nagroda - 2.500 zł
- II nagroda - 2.000 zł
- III nagroda - 1.500 zł
- maksymalnie trzy wyróżnienia - po 500 zł.

Prezentacje laureatów
Laureaci konkursu zaprezentują swoje monodramy w niedzielę, 13 maja, podczas wydarzenia, które odbędzie się w pobliżu ruin dworku rodziny Szaniawskich.

Informacje organizacyjne
Organizator nie pobiera wpisowego ani akredytacji od uczestników.
Organizator nie zapewnia wyżywienia ani ewentualnego noclegu, służy jednak informacjami na ich temat na terenie Legionowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a materiał filmowy i fotograficzny stanie się wyłączną własnością Organizatora.
Organizator zapewnia obsługę techniczną spektakli - zgodnie z opisem Aktora zawartym w zgłoszeniu.

Regulamin do pobrania /pdf/

Podziel się:


Newsletter

Relacje

Archiwum


Galeria Sztuki Ratusz

Salon Artystyczny

Niedzielne spotkania z bajką

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

ProgRockFest

Warszawska Syrenka

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Artystyczny Kalejdoskop

Dni Osób Niepełnosprawnych

Małe formy teatralne

Wiosenne Czarowanie

Legionowskie Senioralia

Klub Rodziców TYGIELEK

Rozmowa o słowach


Smok Ceramok pracownia ceramiki

Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

Teatr Na Luzie

Teatr Nikt Mnie Nie Chce

Sala prób MOK Targowa

rejestracje filmowe MOK