DRAMA i TEATR dla studentów i osób dorosłych w MOK Targowa

TEATR DLA STUDENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH

Jeśli chcesz poznać nową metodę teatralną - dramę (bardzo popularną w Wielkiej Brytanii)...
Jeżeli pragniesz poznać nowych i wartościowych ludzi...
Stworzyć własny spektakl na podstawie wspólnych doświadczeń...
Grać w teatrze offowym...
Nauczyć się rozwiązywać konflikty...
Być bardziej pewnym siebie i mieć więcej radości z życia
- Nie wahaj się!
Zapisz się już teraz!
Poznaj siłę swojej historii!


CO TO JEST DRAMA?
Nazwa ta pochodzi z greckiego "drao", co oznacza "działam, usiłuję". Drama to interaktywna metoda pracy z grupą wykorzystująca naszą naturalną umiejętność wchodzenia w role. Drama opiera się na narracji, fikcyjnej, ale prawdopodobnej historii. Ta historia często jest pocięta, zmieniana w trakcie ćwiczeń. Jest poddawana wielu zabiegom poznawczym, rozłożona na tzw "czynniki pierwsze". Ale to właśnie daje jej ogromną wartość. Podstawowe techniki dramy: rzeźba, obraz dostawiany, rola z kapelusza, pomnik oraz różne formy jej analizy. Ruch i działanie w dramie to kluczowa sprawa. Zatrzymanie ruchu w stop klatce pozwala bliżej przyjrzeć się problemowi i daje możliwość refleksji. Drama daje uczestnikom możliwość przeżycia różnych trudnych emocjonalnie wydarzeń bez konieczności ponoszenia za nie konsekwencji. Jednocześnie pozwala nam ich doświadczyć co pomaga nam być bogatszym o to doświadczenie. "Podstawową definicją dramy mogłoby być po prostu "ćwiczenie życia" - twierdzi Brian Way, twórca dramy.

Metoda map życia - Jest to metoda bardzo popularna w Wielkiej Brytanii z grupami defaworyzowanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, negatywnie uprzywilejowanymi, czy w jakikolwiek sposób dyskryminowanymi. Jest to metoda uczenia się z własnej biografii - z historii życia. Jednymi z twórców tej metody są Rennie Johnson oraz Augusto Boal. Poprzez pracę nad własną biografią powstają autorskie spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, a nawet projekty filmowe (uczestnicy zajęć uczą się w sposób praktyczny posługiwać kamerą). Spektakle oraz filmy są prezentowane większej społeczności.

Jaka grupa?
Uczniowie liceum pragnący poznać metody i techniki teatralne, studenci pedagogiki i innych kierunków społecznych chcących zapoznać się z metodami dramy, studenci w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotni, znajdujący się w kluczowym momencie swojego życia, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, osoby cierpiące na syndrom DDA, osoby nieśmiałe, mające trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, o niskiej samoocenie, kreatywni studenci żądni wiedzy i nowych doświadczeń.
Uczestnicy zajęć: młodzież licealna, studenci oraz osoby dorosłe.

Cel zajęć:
Poznanie innych uczestników i zdobycie zaufania;
Praca nad biografiami w celu znalezienia swoich mocnych stron i punktów zwrotnych w swoim życiu, które dają siłę i pozwalają lepiej poznać siebie i swoje powołanie życiowe;
Transformacja doświadczeń negatywnych w pozytywne;
Zdobycie nowych umiejętności: aktorskich, reżyserskich, pisarskich;
Wystawienie spektaklu przed większą społecznością;
Rozwój własnego potencjału, odkrycie nowych talentów, pasji;
Upublicznienie przez siebie wybranych życiowych doświadczeń;
Nawiązanie lepszych kontaktów z innymi, wyższa samoocena.

Krótki opis podstawowych metod:
a. Mapa życia - polegająca na pracy indywidualnej, osobistej rekonstrukcji doświadczeń życiowych w postaci rysunków, zapisków, znaków, bezpieczna przestrzeń, którą nie muszę dzielić się z innymi.
b. Prezentacja mapy życia - przedstawienie wybranych przez siebie mapy życia pozostałym uczestnikom, kiedy poziom bezpieczeństwa i zaufania osiągnie odpowiedni poziom.
c. Budowanie spektaklu - jest to praca w 5 osobowych grupach, której celem jest wyodrębnienie kategorii, wątków, wydarzeń, treści i emocji, które są wspólne wszystkim uczestnikom grupy i stanowią bazę wyjściową do stworzenia spektaklu.
d. Spektakl.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2023 r.
Bedą odbywały się w filii MOK Legionowo, przy ul. Targowej 65.
Zapisy przyjmujemy już teraz.
Szczegóły pod nr tel. 504 216 093.
Koszt zajęć - 150 zł miesięcznie. Cena gwarantowana przez cały rok.

Ewa Misiukiewicz - instruktorka dramy, dramaturg, pedagog. Ukończyła dramę oraz trzymiesięczny staż w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Winchester dzięki szkole aktorskiej Jana i Haliny Machulskich. Ukończyła roczną szkołę aktorską w Warszawie przy teatrze Oratorium. Od 2009 r. prowadzi zajęcia z dramy z dziećmi, dorosłymi wykluczonymi ze społeczeństwa, statystami. Od marca 2023 prowadzi zajęcia z dramy z nastolatkami w MOK w Legionowie.

Podziel się: