Dni Osób NiepełnosprawnychDni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia i fundacje pracujące na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zaprosiliśmy do udziału w konkursach: literackim, form scenicznych i plastycznym.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursów literackiego oraz form scenicznych i medialnych. Wyniki konkursu plastycznego opublikujemy w przyszłości.

Protokół Jury z Konkursu Form Scenicznych i Medialnych Dni Osób Niepełnosprawnych - 5 marca 2020.
Jury w składzie Paulina Żmijewska - przewodnicząca, Małgorzata Berwid, Ewa Żmijewska, Shandrelica Casper postanowiło przyznać następujące nagrody:
- W kategorii GRUPY TANECZNE pierwsze miejsce ex aequo zajęły grupy Wesołe Nutki za taniec "Coconut Song" oraz Roztańczeni za taniec "Motyl". Dwa wyróżnienia otrzymali Roztańczeni (grupa starsza) za wykonanie Calma oraz grupa Ole za wyczucie rytmu w tańcu latynoskim. Wszystkie zespoły taneczne są z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
- W kategorii GRUPY TEATRALNE - dzieci - pierwsze miejsce otrzymał Klub Małego Aktora z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, za bajkę "O wilku i 7 koźlątkach".
- W tej samej kategorii, w grupie wiekowej młodzież i dorośli, jury przyznało pierwsze miejsce aktorom z grupy teatralnej "Wkręceni" z Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity za spektakl na podstawie filmu "Rejs" Marka Piwowskiego.
- W kategorii SOLIŚCI - dorośli - pierwsze miejsce zajęła Bogusława Zaremba, solistka z Warsztatów Terapii Zajęciowej OPS w Legionowie za wykonanie piosenki "Głęboka studzienka".
- Drugie miejsce w tej samej kategorii zajął Paweł Łączkowski z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy OPS w Legionowie, który wykonał utwór "Jedna z gwiazd".
- W kategorii SOLIŚCI - dzieci - pierwsze miejsce przyznano Oliwii Frycz z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych za utwór "Parasolki".
- Objawieniem całego przeglądu okazała się orkiestra Promień Słońca z PZiSP w Legionowie, która otrzymała GRAND PRIX konkursu za perfekcyjne wykonanie "Kołysanki" Brahmsa na dzwonkach.
- Jury postanowiło przyznać Nagrodę specjalną przeglądu filmowi "Moje marzenia" Ireneusza Półgęska z Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity za propagowanie hasła "Niepełnosprawność nie oznacza braku marzeń ani chęci do ich realizacji".
Podpisano:
Paulina Żmijewska, Małgorzata Berwid, Ewa Żmijewska, Shandrelica Casper

Protokół z posiedzenia komisji Konkursu Literackiego pod hasłem "Jesteśmy razem" w ramach IX Dni Osób Niepełnosprawnych
Data posiedzenia: 11 marca 2020
Skład komisji:
Anna Czachorowska
Jan Zumis
Sylwia Piwowar
Iwona Osypowicz
Jerzy Jastrzębski
Komisja zapoznała się ze wszystkimi nadesłanymi pracami.
Podczas oceniania jury zwróciło szczególna uwagę na: zgodność tematu z regulaminem konkursu, twórczy charakter utworu, bogactwo środków językowych, poprawność stylistyczną i językową, poziom literacko pracy, samodzielność i oryginalność, ogólną estetykę utworu.
Po merytorycznej dyskusji członkowie komisji jednogłośnie przyznali następujące nagrody:
- I miejsce - kategoria dorośli - Ireneusz Błaszak "Głębia samotności"
- I miejsce - kategoria młodzież - Wiktoria Chorążak "Patrząc w przyszłość"
- II miejsce - Zuzanna Górecka "A jednak życie jest piękne!"
- III miejsce - Natalia Jakubowska "Róża"
Wyróżnienia:
- Marta Sakowicz "Miłość nie zna granic"
- Artur Makarewicz "Życie moje"
- Klaudia Bartniczak "Gwiazdka"
- Zuzanna Gadzińska "Dziwna istota"
- Wiktoria Staważ "Tacy sami, a ściana między nami"
podpisy członków jury

Kalendarz IX Dni Osób Niepełnosprawnych
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2020


grudzień 2019
Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, form scenicznych i medialnych - publikacja regulaminów

7 stycznia - 14 lutego 2020
Przyjmowanie prac konkursowych
- konkurs literacki - Fundacja "Promień Słońca"
- konkurs form scenicznych i medialnych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

2 - 6 marca 2020
Przyjmowanie zgłoszeń - konkurs plastyczny - Miejski Ośrodek Kultury

7 stycznia - 15 lutego 2020
Zgłaszanie kandydatur do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"

13 stycznia 2020, godz. 13.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
Koncert i wykład "Jak uwolnić swój całkowity potencjał" - wieczór z mówcą motywacyjnym Angelo Pentaris oraz mini koncert z duetem Shandy & Eva

11-13 lutego 2020
Warsztaty kulinarne Centrum Integracji Społecznej dla uczestników Dni Osób Niepełnosprawnych

5 marca 2020, godz. 10.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
Uroczyste otwarcie Dni Osób Niepełnosprawnych
- wręczenie orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych
- eliminacje do konkursu małych form scenicznych i medialnych

20 marca 2020
godz. 9.45 - 10.40
impreza odwołana
Marsz Kolorowej Skarpetki z Rynku Miejskiego do Ratusza
w ramach Obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
godz. 11.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
ogłoszenie wyników konkursów literackiego, plastycznego i scenicznego

20 marca - 7 kwietnia 2020
Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
Wystawa prac konkursu plastycznego
wystawa odwołana

1 - 30 kwietnia 2020
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie - biegi na niebiesko

7 maja 2020, godz. 9.00 - 14.00
sala widowiskowa w ratuszu, Legionowo
Konferencja "Praca dla osób z niepełnosprawnościami"

15 maja 2020, godz. 10.00
Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży

5 czerwca 2020
Dzień w Muzeum Historycznym dla uczestników DON
Wcześniejsze zapisy (liczba grup według potrzeb - wcześniejsze zapisy)

6 czerwca 2020, godz. 13.00
Integracyjny plener malarski "Choć pomaluj mój świat"
podczas imprezy Dni Legionowa na Stadionie Miejskim

lipiec - sierpień 2020
Muzeum Historyczne w Legionowie
Muzealne Warsztaty integracyjne

10 września 2020
Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie
Spotkania "Historia mieszka w ludziach" czyli rozmowy z mieszkańcami.

październik 2020
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC

19 listopada 2020, godz. 11.00
DPD Arena Legionowo
- Otwarcie wystawy prac uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
- Podsumowanie Integracyjnej akcji powiatowej AAC
Wystawa od 19 do 30 listopada 2020

Podziel się:


Kurier Kulturalny

Relacje

Archiwum

Newsletter


•  Galeria Sztuki Ratusz

•  Salon Artystyczny

•  Niedzielne spotkania z bajką

•  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

•  Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

•  Festiwal Szaniawskiego Legionowo

•  ProgRockFest

•  Warszawska Syrenka

•  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

•  Artystyczny Kalejdoskop

•  Dni Osób Niepełnosprawnych

•  Koncerty Festiwalu "Hajnówka" w Legionowie

•  Małe formy teatralne

•  Wiosenne Czarowanie

•  Legionowskie Senioralia


•  Pracownia ceramiki Smok Ceramok

•  Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

•  Teatr Na Luzie

•  rejestracje filmowe MOK