Wernisaż wystawy Grupy Jutrzenka "Mój obraz"

10 sierpnia, godz. 18.00
w Galerii Sztuki Ratusz, Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
odbył się wernisaż wystawy Grupy Jutrzenka "Mój obraz"
Wystawę można oglądać do 27 sierpnia 2017

W skład grupy Jutrzenka wchodzi czworo artystów i tak mówią na temat wystawy:
Jolanta Caban:
"Znaki pamięci to tytuł mojego nowego cyklu zaprezentowanego w Legionowie.
Obrazy, których kontekstem jest pamięć o minionych wydarzeniach i historii,
która wydarzyła się już ale ciągle wywołuje silne emocje. Poszukuję form dla treści, znaków pamięci przekształconych w mój własny język malarski."
Alina Picazio:
"Moje obrazy powstają poprzez połączenie warstw grafiki, malarstwa i rysunku. Zajmuję się tematyką postrzegania przestrzeni przez pryzmat pamięci, wrażeń
i emocji. Staram się uchwycić pełny obraz otaczającej rzeczywistości filtrując ją
przez klisze kultury i wspomnień."
Przemko Stachowski:
"Każdorazowo obraz powstaje w innym kontekście. Jest zapisem stanu. Stale zmieniającej się dynamicznej sytuacji w której próbuję się odnaleźć wiedząc,
że status quo nie istnieje."
Robert Żbikowski:
"Obraz to poszukiwania tego co możemy dostrzec na zewnątrz oraz tego co w nas mniej widzialne, a jednak istotne. Obraz, ma swój język plastyki jakim komunikuje się z odbiorcą. Czasami opowiada o rzeczach, które nawet nie istnieją."
Na wystawę została zaproszona Sylwia Tzaban jako 5 uczestnik.
Każdy z artystów ma do dyspozycji 2x3 m planszę wystawową i na niej zaprojektuje swoją ekspozycję.
Teraz mamy okazję skonfrontować wypowiedzi artystów z obrazami

Podziel się: