Arcydzieła muzyki cerkiewnej w Legionowie

Arcydzieła muzyki cerkiewnej - koncert towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" - odbył się 23 maja 2017 w legionowskim kościele parafii Św. Jana Kantego.
Wystąpił Akademicki Chór Państwowej Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy pod dyr. Dmitrija Oniegina.
Na koncert zaprosili:
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski,
Proboszcz Parafii św. Jana Kantego ks. Lucjan Szcześniak,
Dyrektor MOK Legionowo Zenon Durka.

Koncertowi towarzyszyła wystawa ikon napisanych przez Wiolettę Dominiczak.Koncert śpiewającej duszy

Śpiew cerkiewny jest dla nas, mieszkańców centralnej części tradycyjnie katolickiego kraju, czymś niemal egzotycznym, a na pewno tajemniczym. Mamy (przeważnie słuszną) intuicję, że to śpiew dostojny, perfekcyjny i natchniony. Ci, co zetknęli się z nim są czasem zasmuceni, że katolickie wspólnoty dopuszczają podczas mszy fałszujące głosy wiernych do chwalenia doskonałego Boga.
Niegdyś bywało odwrotnie. W XVI wieku "słabi synowie prawosławia" odchodzili od swego wyznania ku katolicyzmowi uwiedzeni rozbudowaną, polifoniczną oprawą muzyczną mszy w kościele katolickim; działo się to w rozległej Rzeczpospolitej dwóch narodów, na terenach dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Te konwersje, dostrzeżone przez prawosławnych patriarchów, można było powstrzymać tylko rozbudowując zastygły w wielowiekowej tradycji śpiew cerkiewny. Wtedy to wprowadzono do liturgii śpiew wielogłosowy; nie było jednak w prawosławiu zgody na wzbogacenie muzyki liturgicznej o instrumenty; w cerkwiach nie ma organów, a śpiew człowieka pozostał jedynym narzędziem godnym chwały Bożej.
Wspomniany wyżej epizod był w historii muzycznej liturgii prawosławnej czymś wyjątkowym. Cerkiewne śpiewy, wywodzące się w linii prostej od kościelnej muzyki greckiej, bizantyjskiej czy bułgarskiej wieków średnich nie rozwijały się zgodnie z rytmem narzuconym w Europie zachodniej przez świeckich kompozytorów. Piękno kompozycji i perfekcja wykonania nie stanowiły tu nigdy celu samego w sobie. Źródłem estetycznego napięcia jest zawsze duchowość, brzmienie głosu ma towarzyszyć duszy w drodze ku Bogu, wskazywać na rzeczywistość niewidzialną i niesłyszalną - poprzez muzyczną harmonię prowadzić ku równowadze duchowej. Siostra Elżbieta Zołotariew z Grabarki pisze: "Prawosławna duchowość wzywa, aby powstrzymać samą chęć tworzenia dźwięków, oswobodzić pamięć od muzycznych wspomnień. Tylko wtedy może nastąpić prawdziwa cisza, w której umysł będzie miał możliwość usłyszenia niebiańskiej harmonii."
W ten bliski nam, ale mimo to egzotyczny świat śpiewu duszy wprowadzi nas Akademicki Chór Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych z Moskwy, prowadzony przez Dmitrija Oniegina, podczas koncertu, który odbędzie się 23 maja w gościnnej jak zawsze świątyni Świętego Ducha w Legionowie. Chór powstał w 1948 r. Śpiewają w nim studenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej oraz wykładowcy Akademii. Od początków swojego istnienia Chór prowadzi aktywną działalność koncertową. Dysponując wszelkimi atutami sztuki chóralnej jest w stanie niezależnie od stopnia trudności wykonać i wykonuje muzykę chóralną różnych epok, form i stylów. Śpiewając na co dzień w chórze, wykonując koncerty dyplomantów a także podpatrując najwybitniejszych dyrygentów zapraszanych do pracy z chórem, chórzyści mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności dyrygenckich.
Chór wykonuje również wybitne dzieła chóralne z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych.
Legionowski koncert będzie w zasadzie wstępem do Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka", który dzień po naszej prezentacji rozpocznie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wcześniej chór wystąpi w Kościele Mariackim w Krakowie, oraz w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
W bogatej majowej ofercie MOK, obfitującej w wydarzenia prezentujące muzykę klasyczną, ten koncert z wielu względów jest wyjątkowy. Dzięki niemu bowiem dochodzimy do granic muzyki, a są to granice które nie zamykają, a otwierają; konfrontując nasze wyobrażenia o pięknie z duchem Wschodu mamy szansę poznać odmienną od naszej wrażliwość; tak odległą - a może tak bliską.

Podziel się: