Dni Osób Niepełnosprawnych - wystawa Widzę i tworzę

"Widzę i tworzę" - wystawa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

Wystawa "Widzę i tworzę" Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie stanowi integralną część Dni Osób Niepełnosprawnych, które w naszym powiecie organizowane są w tym roku po raz czwarty. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 5 listopada 2015r. w legionowskim ratuszu. Wśród gości obecnych na wernisażu pojawili się: wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski, prezydent miasta Legionowo Roman Smogorzewski, członek Zarządu Rady Powiatu Michał Kobrzyński, dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Helena Olkucka i Paulina Żmijewska, dyrektor MOK Andrzej Sobierajski, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych Ewa Lewicka, kierownik CIS Dorota Wróbel-Górecka, Tomasz Lisowski, kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, kierownicy instytucji oświatowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli , uczniowie legionowskich szkół i grupy przedszkolaków.

Wystawa prezentuje prace wykonane w różnych technikach artystycznych, a mimo to stanowi spójną całość, której spoiwem jest komunikat - jesteśmy wśród was, obserwujemy i opisujemy rzeczywistość za pomocą wszelkich dostępnych nam środków wyrazu. Z problemem komunikacji wiązał się również zaprezentowany przy okazji otwarcia wystawy spektakl w wykonaniu uczniów szkoły "Brzydkie Kaczątko" , oraz powiatowa akcja "Mówisz? - mówię". Od wielu lat październik jest uznany za Międzynarodowy miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. Celem wszystkich działań w tym czasie jest zwrócenie uwagi na osoby niemówiące i sposoby porozumiewania się z nimi. W tym roku Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz ze Stowarzyszeniem Mówić Bez Słów zaprosił przedszkola z powiatu legionowskiego do udziału w akcji "Mówisz?- Mówię!". Do tej zabawy zostało zaproszone Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im Janusza Korczaka, Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka, Przedszkole Miejskie nr 14 w Zespole Szkolno Przedszkolnym, Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

Jak podkreślił otwierający wystawę wicestarosta legionowski Jerzy Zaborowski, te działania organizatorów Dni Osób Niepełnosprawnych służą całej lokalnej społeczności. Dają okazję do wzajemnego poznawania się, przekraczania barier i wreszcie do normalnego życia bez lęków i niepotrzebnego stresu. Artyści eksponujący swój dorobek w Galerii Sztuki Ratusz otrzymali wiele gratulacji i podziękowań, a występujący na scenie oprócz gorących braw, okolicznościowe upominki. Takie same gratulacje należą się nauczycielom, rodzicom, terapeutom oraz władzom samorządowym za wspieranie inicjatyw.

Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Fundacja "Promień Słońca"
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Arena Legionowo
- KZB Legionowo
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie

Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel
- Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski

Patronat medialny objęły:
- Gazeta Powiatowa
- Gazeta Miejscowa i LTV
- Radio Hobby

Jerzy JastrzębskiPodziel się: