Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej - Agnieszka Kaćma i Jarosław Wróblewski

9 sierpnia, w niedzielę, odbył się drugi koncert XI Legionowskiego Festiwalu Muzyki kameralnej i Organowej. Wystąpili: Agnieszka Kaćma (flet) oraz Jarosław Wróblewski (organy).
Program:
Alfred Hollins (1865-1942) - Concert Overture c-moll (organy solo)
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Sonata g-moll BWV 1020 (flet i organy)
- Allegro
- Largo
- Allegro
Marco Enrico Bossi (1861 - 1925) - Pi?ce h?ro?que op. 128 (organy solo) Marin Marais (1656-1728) - Folies d'Espagne (flet solo) Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Preludium i fuga G-dur BWV 541 (organy solo) Friedrich Högner (1897-1981) - Fantasia sopra Jesu meine Freude (flet i organy) Krzesimir Dębski (ur. 1953) - Moment muzyczny (2013) dedykowany Agnieszce Kaćmie (flet i organy)
Agnieszka Kaćma Urodzona w rodzinie artystycznej, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, stypendystka Rządu francuskiego w Paryżu, w klasie fletu Alain Marion w Conservatoire Nationale Superieur de Musique. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą, reprezentuje Instytuty Francuskie i Alliance Francaise na wielu koncertach muzyki francuskiej. Jej ogromny repertuar obejmuje utwory od baroku po muzykę naszych czasów, kompozycje twórców z całego świata takich jak m.in. Toru Takemitsu, John Cage, Pierre Boulez, R. Aitken, E. Tangui, Thorkell Sigurbjornsson i wielu innych. Wysoko ceniona za interpretacje dzieł współczesnych.
Jarosław Wróblewski Kształcenie muzyczne otrzymał w Państwowej Szkole Muzycznej w Białymstoku, Akademii Muzycznej w Warszawie (w klasie organów prof. Józefa Serafina) oraz w Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu. Jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Obecnie jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie. Doktorat w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka uzyskał w roku 2006 w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2012 został wybrany na prodziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.relacja w Mazowieckim To i Owo

Bach, długo, długo nic i reszta
Ars longa, vita brevis. Samych arcydzieł muzycznych jest tyle, że życia nie starczy, by się nimi nasycić. A tu mamy do czynienia z twórczością kompozytorów drugo- i trzeciorzędnych. Zamiast Haendla, Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Schumanna, Brahmsa ? Alfred Hollins, Marco Enrico Bossi, Marin Marais, Friedrich Högner, Krzesimir Dębski. Oferuje się nam dziełka, którym nie można odmówić pewnej wartości, lecz do miana arcydzieł jeszcze im daleko. Ani nie wzruszają, ani nie zachwycają, pozwalają co najwyżej kontemplować brzmienie instrumentu. Wśród tej "kolorystyki dźwiękowej" błyska niekiedy przejaw inwencji, czy to się jednak opłaca? Czy gra warta kościelnej świecy? To, co się wydobywa z organowych piszczałek, to miły dla ucha hałas, owszem, ale piszczenie fletu?...
Jedynie Jan Sebastian sprawił, że uczestniczenie w imprezie nie było czasem straconym. Dotyczy to przede wszystkim Preludium i fugi G-dur BWV 541, utworu tętniącego radością i sprawnie wykonanego przez organistę Jarosława Wróblewskiego. Gorzej z Sonatą g-moll BWV 1020 na flet i organy. Z przyjemnością słuchałem partii organowej, tych biegników w pierwszej części, potoczystych, wyrównanych pod względem dynamicznym, lecz na tym tle flet pozostawiał wiele do życzenia. Gra flecistki Agnieszki Kaćmy nie odznaczała się niestety płynnym, nieprzerwanym, intensywnym tokiem, w poszczególnych frazach zdarzały się dziury i zapaści, a całość w swoim zamgleniu dałaby się porównać z deklamacją aktora grzeszącego fatalną dykcją.
ANTONI KAWCZYŃSKI

Podziel się: