IV Dni Osób Niepełnosprawnych - wielkie otwarcie

5 marca 2015 roku otwarto uroczyście cykl imprez, które odbywają się w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. Wśród gości byli: Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych - Artur Pozorek, przedstawiciele władz samorządowych, wicestarosta Jerzy Zaborowski, wiceprezydent miasta Legionowo Piotr Zadrożny, Przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Najważniejszymi osobami, którym organizatorzy zadedykowali te dni, były osoby niepełnosprawne i ich rodziny, przyjaciele, znajomi. To ich święto. Na scenie gości zabawiała grupa muzyczna TRIO+. Nowy radomski zespół grał covery znanych utworów w autorskich aranżacjach. Zespół wprowadził nas w popowo-jazzowy klimat. Były to często utwory ze znanych z filmów.
Zespół wystąpił w składzie: Jacek Kwaśnik - gitara, śpiew; Bartosz Piotrowski - instrumenty klawiszowe; Paweł Kolenda - bas oraz jako plusik - Michał Kolenda - instrumenty perkusyjne. Muzyka grupy TRIO+ porwała widownię. A widoczną oznaką zachwytu były gorące brawa.
W tym roku Kapituła Orderu "PRZYJACIEL NIEPEŁNOSPRAWNYCH" postanowiła uhonorować tym odznaczeniem, na wniosek Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie oraz wniosek Chorągwi Stołecznej ZHP - Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów "Rój-Tom" Pania Lilianę Sadowską - za ogromne zaangażowanie w działalność harcerską na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legionowskim. Kapituła uhonorowała również orderem Zespół Szkolno-Przedszkolny "Milenium" w Legionowie reprezentowany przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat-Żmijewską i Roberta Olkuckiego za bezinteresowną pomoc przy organizacji wydarzeń związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Order otrzymała również Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 - na wniosek Ewy Zielińskiej-Jemioło - za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie legionowskim.
W konkursie Form Scenicznych i Medialnych wzięło udział 19 podmiotów. Jury w składzie: Paulina Petrykat-Żmijewska, Dorota Papis, Robert Szymański oceniło 3 grupy taneczne, 4 grupy teatralne, 6 solistów oraz 6 prezentacji multimedialnych. Ogłoszenie werdyktu jury odbędzie się 20 marca 2015 roku.
Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego są: Fundacja "Promień Słońca", Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Arena Legionowo, KZB Legionowo, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie, DPS Kombatant. Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są: Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec i Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.Podziel się: