Opowieści Dawnej Treści - Przegląd Teatralny

Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej zorganizowała w Miejskim Ośrodku Kultury VI edycję Przeglądu Teatrów Szkolnych - Opowieści Dawnej Treści.
W przeglądzie wzięło udział 7 zespołów teatralnych z legionowskich szkół.
Podziel się: