Koncert okolicznościowy "Janowi Pawłowi II in memoriam"Koncert okolicznościowy "Janowi Pawłowi II in memoriam" odbył się 30 marca 2014 w kościele pw. Świętego Ducha w Legionowie. Oratorium "Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu" Josepha Haydna wykonała Warszawska Orkiestra Symfoniczna "SONATA" im. Bogumiła Łepeckiego.

Zobacz inne relacje z koncertu
na stronie Gazety Miejscowej
na stronie Orkiestry Sonata
na stronie TVP Warszawa (w materiale od 9:28)

Jak głosi tradycja, dzieło to powstało na specjalne zamówienie Biskupa Kadyksu. Po raz pierwszy zastało wykonane w 1787 r. w kościele Santa Queve.
Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa, w świątyni spowitej kirem ksiądz Biskup wypowiadał jedno z siedmiu ostatnich słów Zbawiciela umierającego na krzyżu, następnie wygłaszał krótką homilię, po czym następowała zbiorowa modlitwa duchownego i wiernych. W tym czasie rozbrzmiewała muzyka sprzyjająca filozoficznej refleksji nad słowami Ewangelii. Ostateczne opracowanie i ukończenie tego dzieła zabrało, nawet tak genialnemu kompozytorowi jak Haydn, ponad dwadzieścia lat. Świadczy to niewątpliwie o bardzo osobistym podejściu twórcy do wykonywanej pracy. Ukazuje w wyraźnym świetle mistycyzm i powagę, którymi pragnie podzielić się autor ze słuchaczami.
Haydn był austriackim kompozytorem okresu klasycyzmu. Najstarszym z tzw. trzech klasyków wiedeńskich, obok Mozarta i Beethovena. Perfekcyjnie wykonywane oratorium Haydna jest poprzedzone krótkim wstępem o twórczości klasyka oraz sukcesach warszawskiej orkiestry które prezentuje prezes fundacji, Jacek Łepecki. On również odczytuje fragmenty Ewangelii wraz z komentarzami.
Warto przypomnieć, że Haydn stworzył "oratorium bez tekstu" (i właśnie ta wersja prezentowana jest przez warszawską orkiestrę) na zamówienie przełożonego zgromadzenia Hermandad de la Santa Cueva w Kadyksie. Dzieło złożone z siedmiu sonat instrumentalnych wykonane zostało po raz pierwszy w Wielki Piątek 1787 r. Sonaty (wszystkie w tempie adagio) poprzedzone zostały introdukcją, a zakończone kontrastującym, szybkim, radosnym fragmentem, obrazującym zmartwychwstanie (Il Terremonto). Ponadto każdą z sonat rozpoczyna recytowany fragment Ewangelii:
1 - "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią!",
2 - "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju',
3 - "Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja",
4 - "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?",
5 - "Pragnę",
6 - "Wykonało się!",
7 - "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego"

Zdjęcia - Dawid Parus

Podziel się: