Zespół Szachraj z MOK
na 65. rocznicy Akcji pod Arsenałem

W środę 21 marca 2008 roku, grupa dzieci i młodzieży z zespołu "Szachraj" wzięła udział w obchodach 65 rocznicy Akcji pod Arsenałem. W reprezentacyjnej sali odczytowej Arsenału odbył się kominek przygotowany i prowadzony przez panią Barbarę Wachowicz, do udziału w którym został zaproszony nasz zespół.
Wśród gości honorowych był uczestnik Akcji pod Arsenałem dh. Witold Bartnicki ps. Kadłubek, żołnierze batalionu "Zośka", oraz harcerki i harcerze Szarych Szeregów. Młodzi adepci akademii teatralnej w Warszawie wcielili się w postacie bohaterów tamtych wydarzeń: Zośkę, Alka i Rudego, a członkowie III ADH "Szachraj" swym śpiewem, stworzyli oprawę muzyczną. Ta żywa lekcja historii na długo pozostanie w pamięci młodych wykonawców.
Podziel się: