Miejska Wigilia na Rynku w Legionowie

W niedzielę, 18 grudnia, odbyła się na Rynku Miejskim w Legionowie tradycyjna Miejska Wigilia, w której, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta, wzięli udział: prezydent miasta Roman Smogorzewski, starosta legionowski Jan Grabiec, a także przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu.
Tradycyjnym życzeniom, dzieleniu się opłatniem i kolędowaniu towarzyszyło w tym roku ważne wydarzenie - przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie nowego wozu strażackiego.

Podziel się: