Świadectwo teatru Adonai

2 kwietnia 2008 r., w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II teatr Adonai zaprezentował dwukrotnie spektakl Świadectwo dla licealistów i gimnazjalistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie. Gośćmi specjalnymi byli ks. Hieronim Średnicki i ks. Ireneusz Karpowicz z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Atmosfera skupienia i refleksji towarzyszyła towarzyszyła prezentacji Świadectwa, po którym aktorka Natalia Skurzewska przedstawiła krótko genezę teatru Adonai. Najlepszym podziękowaniem za spektakl były łzy, które pojawiły się w oczach widowni.
Ksiądz proboszcz Średnicki, komentując spektakl, podkreślił profesjonalizm aktorów teatru, podziękował Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz instruktorce prowadzącej, Hannie Wilczyńskiej, za głęboko duchowe przekazanie treści ewangelicznych.


Podziel się: