Wystawa prac plastycznych w MOK Targowa

Najmłodsi uczestnicy zajęć plastycznych, którzy w bieżącym roku kulturalnym uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią Małgorzatę Mirkowską-Grabowską w filii MOK przy ulicy Targowej 65, 8 czerwca o godzinie 18.00 po raz po raz pierwszy wystawili swoje prace i uczestniczyli w uroczystym wernisażu. Gratulujemy młodziutkim artystom talentu, pracowitości, a przede wszystkim wytrwałości w pielęgnowaniu swoich uzdolnień i pasji.

Podziel się: