Koncert muzyki cerkiewnej

W mroźny niedzielny wieczór, 24 stycznia, wystąpił w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Zespół Muzyki Cerkiewnej.
W programie znalazły się: muzyka cerkiewna i kościelna , kolędy prawosławne i polskie, muzyka ludowa.
ZESPÓŁ MUZYKI CERKIEWNEJ
O doskologicznym charakterze muzyki cerkiewnej najpełniej świadczy prolog ewangelii św. Jana czytany w noc Paschalną w świątyniach prawosławnych. "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo". Tym Bożym Słowem jest Zmartwychwstały Syn Boży Jezus Chrystus.
Dwie warstwy śpiewów cerkiewnych: semantyczna i muzyczna, połączone w jedną całość świadczą niezbicie o natchnionym - biblijnym charakterze pieśni cerkiewnych, mających swój początek w Pismach Starego i Nowego Testamentu.
?Pójdźcie, śpiewajmy radośnie na cześć Pana, wykrzykujmy na cześć Opoki, skąd zbawienie nasze! Stańmy przed Jego obliczem, z dziękczynieniem śpiewajmy na Jego cześć! - Ps. 95, 1 - 2.
"Błogosław duszo moja Pana i całe wnętrze moje - święte imię Jego" Ps. 103, 1.
"Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego zawsze w ustach moich" Ps. 34, 2.
Apostoł Paweł w liście do Kolosan zachęca wiernych: "Napełniajcie się duchem, śpiewając psalmy, hymny i pieśni duchowne". Prawdy te od stuleci obecne w teologii prawosławnej uświadomił sobie ks. Jerzy Szurbak tworząc przed 38 laty Zespół Muzyki Cerkiewnej. Zespół ten we wrześniu 1971 r. nagrał śpiewy cerkiewne dla Teatru Dramatycznego w Szczecinie jako muzykę ilustracyjną do spektaklu "Rewizor" M. Gogola. Ten właśnie moment stanowi początek działalności artystycznej Z.M.C.. Od tego czasu zaproszony do stałej współpracy przez Stefana Sutkowskiego, dyrektora W.O.K. stał się jednym z często koncertujących zespołów chóralnych w kościele Ewangelikim św. Trójcy w Warszawie.
Muzyka cerkiewna, będąca swoistą syntezą elementów bizantyjsko - greckich oraz staroruskich, w interpretacjach Zespołu ukazuje swój specyficzny charakter.
Na przestrzeni owych 38 lat istnienia, w kronice zespołu odnotowano ponad 1500 koncertów, wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i filmowych. ZMC, oprócz ogromnej ilości koncertów w kraju, występował w: Austrii, Belgii, Brazylii, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Korei Płd., Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie i Senegalu. W swoim dorobku artystycznym posiada 8 płyt analogowych, 14 kompaktowych oraz 24 kasety audio.
Obok regularnej działalności koncertowej ZMC uczestniczy w licznych festiwalach muzyki sakralnej i oratoryjnej w kraju i zagranicą (Kamień Pomorski, Łódź, Hajnówka, Kraków , Bydgoszcz, Kuopio, St. Vidal, Wiedeń). Wielokrotnie dawał oprawę muzyczną do filmów Wajdy, Hoffmanna, Skolimowskiego, Majewskiego, Holland i Konwickiego. W okresie swojej działalności artystycznej Zespół współpracował m.in. z J. Rappe, P. Raptisem, K. Pustelakiem, L.A. Mrozem, B. Ładyszem, A. Kurowską, M. Boberską i M. Pańko. Wielkim wydarzeniem artystycznym były wspólne koncerty ze światowej sławy tenorem Nicola?em Geddą w Upsalli, Sztokholmie i Warszawie. Wraz z Zespołem, przez wiele owocnych lat, współpracował Stanisław Głowacki - korepetytor i drugi dyrygent chóru. Zdejmując patynę czasu z utworów anonimowych i dzieł największych twórców muzyki cerkiewnej (Bortniański, Czajkowski, Rachmaninow i innych), ZMC pozwala słuchaczom poprzez swoje interpretacje zgłębić "inne wymiary rzeczywistości".
Ks. Jerzy Szurbak - był współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i wieloletnim członkiem jury tegoż festiwalu. Od czternastu lat, rezygnując ze współpracy z Warszawską Operą Kameralną, koncertuje z Męskim ZMC. Aktualnie drugim dyrygentem Zespołu jest Bogdan Kuźmiuk.

Podziel się: