Inauguracja XVII Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

31 lipca 2022 o godz. 16.30 w kościele Św. Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2 rozpoczął się XVII Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej.
Wystąpili: Andrzej Wróbel - wiolonczela, Elżbieta Piwkowska-Wróbel - wiolonczela, Anna Wróbel - wiolonczela czyli Rodzinne Trio Wiolonczelowe oraz Katarzyna Olszewska - organy.
W programie usłyszeliśmy utwory:
Stanisław Moniuszko - Polonez z opery "Hrabina"
Johann Sebastian Bach - Arioso
Alfredo Piatti - Serenada
Ignacy Feliks Dobrzyński - Łzy
Edward Elgar - Salut d`amour
Robert Schumann - Marzenie
Karol Skarżyński - Polonez
Johann Sebastian Bach - Fantasia G- dur BWV 572
Alessandro Marcello - Adagio from Concerto in c minor
Isfrid Kayser - Ouverture
Theodore Dubois - Cantilene Nuptiale - Toccata

Podziel się: