Festiwal Szaniawskiego Legionowo - 5. edycja

V edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo - 2022

Na V edycję festiwalu złożyły się trzy wydarzenia.
19 czerwca w ogrodzie przy MOK Legionowo zaprezentowano etiudę teatralną "Zegrzyńskie spotkania". W maju obchodziliśmy 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej. W związku z tym nauczyciele i uczniowie liceum im. Konopnickiej zaprosili do udziału w niezwykłej artystycznej podróży do dawnego Zegrzynka, do czasów, kiedy ceniona pisarka i poetka Maria Konopnicka bywała w rodzinnym domu przyszłego dramaturga Jerzego Szaniawskiego.
Etiuda została wybrana do realizacji spośród prac nadesłanych na konkurs "Ko-mar" z wizytą w Zegrzynku - zrealizowanego przez PIK Legionowo.
"Zegrzyńskie spotkania" to etiuda przygotowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie pod kierunkiem polonistki Ireny Berdys. Obsada: Zuzanna Werwińska, Zuzanna Szczepańska, Kacper Mielniczuk, Jakub Patora, Olaf Płoński, Julia Osiecka, Karol Mosakowski, Cezary Wojsz, Zuzanna Śliwińska, Martyna Sas.

21 czerwca w fili MOK Legionowo odbyło się spotkanie animatorów kultury pod hasłem "Szaniawski archaiczny i aktualny". Piąta edycja Festiwalu Szaniawskiego Legionowo to mały jubileusz, skłoniła więc osoby reprezentujące organizatora oraz Powiatową Instytucję Kultury, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Muzeum Historyczne w Legionowie i Szkołę Podstawową w Jadwisinie do podsumowań. Opisano zabiegi o wprowadzenie zegrzyneckiego dramaturga w obieg kultury, rozpoczęte przez legionowski MOK w 2018 roku pierwszą edycją festiwalu, które znalazły w ostatnich czterech latach liczne kontynuacje. Kilka instytucji kultury, oświaty i podmiotów społecznych uczyniło Szaniawskiego bohaterem swoich projektów i przedsięwzięć. Trwają starania o odbudowę dworku rodziny Szaniawskich.
Jerzy Szaniawski, dotychczas twórca zapomniany, wszedł do niektórych salonów w naszym powiecie. Czy ma szansę wejść również pod powiatowe strzechy?
Uczestnicy spotkania uznali, że wszyscy, którzy przyczynili się ostatnio do popularyzowania twórczości Szaniawskiego, mogą mieć słuszną satysfakcję, że dotknęli tematu ważnego - i trudnego. Większość z nas ma jednak poczucie, że można w tym zakresie zrobić nieco więcej. Warto spotykać się i warto rozmawiać - wtedy może to "nieco więcej" nabierze konkretnego kształtu.

Trzeci element festiwalu to wycieczka autokarowa do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na spektakl "Papierowy kochanek". Odbyła się 23 czerwca. Trzema autokarami przyjechało obejrzeć spektakl sto pięćdziesiąt osób z Legionowa.
Autorzy przedstawienia (reżyser Paweł Paszta, scenograf Ewelina Brudnicka) odczytali na nowo ponad stuletni już tekst Szaniawskiego, przystosowując go do konwencji współczesnego teatru. Podjęli próbę wciągnięcia archaicznego już nieco autora w dialog ze współczesnym widzem, dochowując jednak wierności tekstowi napisanemu przez Szaniawskiego.

Patronat nad V edycją festiwalu objął Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.
Organizatorami wydarzeń byli: Stowarzyszenie Zegrzynek Szaniawskiego, Miejski Ośrodek Kultury, Powiatowa Instytucja Kultury.

Podziel się:


Kurier Kulturalny

Relacje

Archiwum

Newsletter


•  Festiwal Młodych Talentów

•  Galeria Sztuki Ratusz

•  Salon Artystyczny

•  Niedzielne spotkania z bajką

•  Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

•  Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo

•  Festiwal Szaniawskiego Legionowo

•  ProgRockFest

•  Warszawska Syrenka

•  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

•  Dni Osób z Niepełnosprawnościami

•  Koncerty Festiwalu "Hajnówka" w Legionowie

•  Małe formy teatralne

•  Wiosenne Czarowanie

•  Legionowskie Senioralia


•  Pracownia ceramiki Smok Ceramok

•  Zespół poetycko-śpiewaczy ERIN

•  Teatr Na Luzie


•  Deklaracja dostępności