"Nieobecność Szaniawskiego - dwie tezy o zapomnianym twórcy"

"Nieobecność Szaniawskiego - dwie tezy o zapomnianym twórcy" - taki tytuł nadali organizatorzy drugiemu spotkaniu w ramach IV edycji Festiwalu Szaniawskiego Legionowo, które odbyło się 27 listopada 2021 w MOK przy ul. Norwida 10.
Dyskusji towarzyszyły prezentacje medialne tradycyjnych i nowatorskich interpretacji dzieł Szaniawskiego.

Pierwszy dzień festiwalu to prezentacja muzycznego spektaklu o Mirze Zimińskiej, ale nie on stanowił tej edycji Festiwalu Szaniawskiego sedno. Jak i podczas poprzednich edycji odnieśliśmy się do jego twórczości bezpośrednio, biorąc ją na tapetę i twórczo analizując. Uczyniliśmy to drugiego dnia festiwalu, kiedy w kameralnej sali legionowskiego MOK podjęliśmy temat nieobecności Szaniawskiego we współczesnym obiegu kultury. Czy nieobecność ta jest efektem złośliwego i nagannego pomijania twórcy przez opiniotwórcze centra? Czy jego dzieło domagałoby się więcej uwagi - i więcej popularyzacji?
Czy też odwrotnie - Szaniawski jest i tak obecny i w teatrach, i w mediach, choć marginalnie, ale w tym właśnie stopniu, na jaki jego utwory zasługują; są bowiem przestarzałe, nie przystające do współczesnych problemów, anachroniczne, niezdolne do samodzielnego bytu w splocie wydarzeń i wyzwań czyhających na dzisiejszego odbiorcę i wytwórcę sztuki.
Czy zatem nieobecność Szaniawskiego jest uzasadniona charakterem jego twórczości, czy niechętnym jej pomijaniem przez teatry i media? Czy jest go za mało - czy za dużo?Podziel się: