Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Uczelni Muzycznej (Ryga, Łotwa)

Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Uczelni Muzycznej (Ryga, Łotwa) odbył się 25 września 2021 w kościele Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Był to koncert towarzyszący 40. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka"
Chór Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze bierze udział w organizowanych przez uczelnię licznych międzynarodowych konkursach dyrygentów chóralnych oraz w koncertach organizowanych przez Europejską Akademię Chóralną (w Niemczech, Austrii, Francji, Grecji, Szwajcarii), które dają uczniom niepowtarzalną okazję do prób wokalnych kompozycji symfonicznych pod kierownictwem wybitnych europejskich dyrygentów. Poziom Chóru potwierdzają wysokie miejsca na międzynarodowych konkursach w kraju i Europie (m.in. Laureat MFMC). Dyrygentami Chóru są: Janis Baltinš i Uldis Kokars - pedagodzy, dyrektorzy artystyczni i dyrygenci innych chórów, wykładowcy seminariów w kraju i za granicą.

Podziel się: