XVI Legionowski Festiwal Muzyki
Kameralnej i Organowej
Wystąpili:
Zuzanna Elster - harfa
Waldemar Krawiec - organy

W niedzielę 8 sierpnia 2021 r. o godz. 19.00 wystąpili
Zuzanna Elster - harfa haczykowa
Waldemar Krawiec - organy
w ramach XVI Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
w kościele Świętego Ducha, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2
Koncert poprowadził dyrektor artystyczny festiwalu prof. Jan Bokszczanin
W programie usłyszeliśmy w wykonaniu Zuzanny Elster - harfa haczykowa
następujące utwory:
Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Chaconne
John Thomas (1826-1913) - The Minstrel's Adieu to His Native Land
Nicolas-Charles Bochsa (1789-1856) - Rondo
Domenico Scarlatti (1685-1757) - Sonata a-moll K61
Georg Friedrich Händel - Air et Variations (sur L'harmonieux forgeron)
Deborah Henson-Conant (1953) - New Blues
a w wykonaniu Waldemara Krawca - organy poniższe utwory:
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fantasia i fuga c-moll BWV 537
Wilhelm Rudnick (1850-1927)- I Sonata G-dur op.44 cz. I Allegro
Theodore Dubois (1837-1924)- Messe de Mariage; cz. IV Invocation, cz. V Laus Deo

Podziel się: