Wernisaż wystawy TERAZ MY.

Wernisaż wystawy TERAZ MY odbył się w Galerii Sztuki Ratusz 4 października
o godzinie 19.00. Na wystawie prezentowany jest dorobek uczestników zajęć
w pracowni Barbary Retmaniak z ubiegłego roku kulturalnego. Pracownia Barbary Retmaniak od 19 lat rozwija talenty plastyczne dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jej adepci często kontynuują artystyczną edukację w szkołach plastycznych
i na wyższych uczelniach. Główne założenie pracowni to kształtowanie warsztatowej rzetelności bez ograniczania wyobraźni i kreatywności.

Podziel się: