"Drogi do Rzymu - Petrarka, Vivaldi, Händel, Fellini" - Satyricon i Amarcord

W ramach dwudniowej imprezy "Drogi do Rzymu - Petrarka, Vivaldi, Händel, Fellini" 13 wrezśnia 2019 w sali ratusza odbyły się, opatrzone komentarzem, projekcje dwóch filmów federico Felliniego: Satyricon (1969) i Amarcord (1973)Z zaproszenia na projekcje:
Zapraszamy Państwa w podroż po drogach wiodących do Rzymu. Jak wiadomo, prowadzą tam wszystkie drogi, a wszystkich przecież nie przejdziemy - wybraliśmy zatem kilka z nich, te, które wydawały nam się znaczące zarówno dla nas samych, jak i dla kultury włoskiej, bo z niej będziemy podczas tej podróży czerpali inspiracje.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 września - będzie to prezentacja (z krótkim komentarzem) dwóch filmów najbardziej chyba rozpoznawalnego twórcy włoskiego kina Federico Felliniego. Pokażemy obrazy "Satyricon" (1969) oraz "Amarcord" (1973). Nazwaliśmy to wydarzenie: Fellini - ironia i nostalgia. Zarówno ironia, jak i nostalgia cechują wiele dzieł tego reżysera, ale wydaje nam się, że właśnie dwa wymienione tu filmy, pokazane razem, wytwarzają istotne napięcie pomiędzy jedną a drugą; ironiczny "Satyricon", czerpiący z Petroniusza, ubrany w kostium z czasów Nerona zawiera wiele ironicznych uwag o nas samych i naszej współczesności; z kolei "Amarcord" to nostalgiczna pochwała młodości i życia osadzona na włoskiej prowincji lat 30-tych XX wieku, nieraz krytyczna i szydercza - lecz przede wszystkim czuła wobec opisywanych ludzi i miejsc.

Podziel się: