"Polskie współczesne kwintety fortepianowe" ze światową premiera utworu Ratusińskiej-Zamuszko

"Polskie współczesne kwintety fortepianowe" to tytuł koncertu, który zaprezentowano w sali widowiskowej legionowskiego ratusza 6 kwietnia 2018. Wystąpili:
Wojciech Świętoński - fortepian
Kwartet Nostadema w składzie
Kamil Staniczek - I skrzypce
Marta Piórkowska - II skrzypce
Aleksandra Demowska - Madejska - altówka
Joanna Citkowicz - Włodarczyk - wiolonczela

w peogramie znalazły się nastepujace utwory:
Weronika Ratusińska-Zamuszko - "Polski kwintet fortepianowy" - Światowa Premiera
I. Adagio - Piu mosso - Tempo I
II. Tempo rubato quasi ad libitum
III. Allegro - Andante - Allegro vivace - Allegretto scherzando - Allegro vivace

Paweł Łukaszewski - Kwintet fortepianowy - 50. rocznica urodzin Kompozytora
I. Allegro con ira
II. Lento
III. [Scherzo]
IV. [Finale]

Bartosz Kowalski - Kwintet fortepianowy PRISMA
I. Mysteries
II. Memories
III, Escape

Koncert współorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolekcje" - priorytet "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Weronika Rarusińska-Zamuszko "Polski kwintet fortepianowy"
koncepcja
Kontynuując tradycję dzieł klasycznych inspirowanych polskością (takich jak dzieła Juliusza Zarębskiego, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i innych wspaniałych polskich kompozytorów) Weronika Ratusińska pragnie reinterpretować w swoim Polskim Kwintecie Fortepianowym rytmikę polskich tańców ludowych.
Kwintet fortepianowy skomponowany zostanie jako utwór trzyczęściowy, przeznaczony na kwartet smyczkowy i fortepian. Kameralna obsada umożliwi skoncentrowanie się na barwie instrumentów solowych, jak też ich wzajemnej interakcji oraz grze fakturalnej.
Poszczególne części zbudowane będą zgodnie z klasycznym wzorem cyklu. Część pierwsza to forma ronda, z aktywnymi rytmicznie refrenami oraz zmiennymi kupletami o charakterze bardziej statycznym. Drugie ogniwo cyklu to część powolna, utrzymana w formie ABA. Część trzecia stanowić będzie żartobliwe scherzo. Pod względem estetyczno-stylistycznym kompozycja nawiązywać będzie do zdobyczy repetitive music, jak również neoklasycyzmu i neotonalności.

Kwartet smyczkowy NOSTADEMA
rozpoczął swoją działalność w 2010 biorąc udział w koncertach Muzycznego Forum Młodych organizowanych przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie. Tegoż roku otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego im.F.Chopina w Warszawie jako laureat X cyklu Muzycznego Forum Młodych. W ramach nagrody Kwartet wykonał koncert w UMFC w sezonie artystycznym 2010/11. Kwartet Nostadema składa się z absolwentów warszawskiej uczelni muzycznej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie muzyki kameralnej, wciąż poszerzane m.in. podczas studiów doktoranckich i licznych kursów mistrzowskich.
Artyści współpracowali ze znakomitymi zespołami i orkiestrami w kraju i za granicą, zarówno jako soliści, jak i członkowie tych zespołów. W 2011 roku M. Łopacki dedykował Nostademie swój I Kwartet smyczkowy. Kwartet brał też udział w prestiżowych kursach prowadzonych przez Fine Arts Quartet (USA) podczas XV Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena, a jako zespół należy do Koła Solistów i Kameralistów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Do maja 2012 roku w skład kwartetu wchodziła Anna Markiewicz (wiolonczela), która była jednym inicjatorów powstania zespołu. W 2012 roku Kwartet Nostadema został stypendystą programu Nowe Interpretacje Instytutu Muzyki i Tańca w ramach którego muzycy dzieła kwartetowe K.Lipińskiego.

Wojciech Świętoński
jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wcześniej pobierał lekcje u profesorów z Konserwatorium Moskiewskiego. Uczestnik elitarnego 'Kursu mistrzowskiego' Maestro Ivo Pogorelicha. Pozostając z nim w stałym kontakcie, nieustanie czerpie inspiracje z licznych wskazówek Mistrza.
Jest laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych w Kijowie i Rzymie. Regularnie występuje w salach koncertowych Europy, z recitalami i z towarzyszeniem orkiestry. Był stypendystą Lions Club NIKE oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Aktywnie koncertował podczas obchodów Roku Karola Szymanowskiego oraz Roku Fryderyka Chopina. Jego występy inaugurowały Paradę Schumanna oraz otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, a wydanie płyty z jego udziałem wieńczyło obchody Roku Zbigniewa Herberta.
Obok sztandarowych dzieł muzyki fortepianowej, nieustannie poszerza swój repertuar o awangardowe i neoklasyczne dzieła twórców XX w. Dociera również do mniej znanych kompozytorów, a wyniki tych poszukiwań są uwieczniane na kolejnych nagraniach płytowych.

Podziel się: