Wernisaż wystawy malarstwa Wiesławy Czarneckiej-Koźlik

Wernisaż wystawy malarstwa Wiesławy Czarneckiej-Koźlik "Wieczko" odbył się 11 marca 2018 w Salonie Artystycznym filii MOK Legionowo

Wiesława Czarnecka-Koźlik "Wieczko" o sobie:
Pierwsze kroki malarskie stawiałam w pracowni plastycznej mojego taty Stefana Czarneckiego podpatrując tajniki Jego warsztatu. Ojciec dał mi pasję tworzenia i wprowadził w tajemniczy świat porozumiewania się obrazem.
W czasach szkolnych i licealnych równolegle rozwijałam swoje zainteresowania muzyczne i plastyczne. Studiowałam w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. Po dyplomie pracowałam jako dyrygent oraz animator muzyczny. Byłam również przez 18 lat pedagogiem w Średniej Szkole Muzycznej PSM II St. im. Fr. Chopina w Warszawie. Malowanie pozwala nie tylko odtwarzać otaczającą nas przestrzeń, utrwalać niezwykłość przyrody, ale przede wszystkim porozumiewać się z widzem w wieloznaczny i intymny sposób. Dzięki obrazom mogę komentować otaczającą mnie rzeczywistość, przekazywać i dzielić się emocjami trudnymi do uchwycenia słowem.
Obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą m, in. w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Informacje są również w albumach jubileuszowych: Grupy Piaseczno , ZPAMiG i encyklopedii "Who is Who w Polsce -2017". Od 2009 roku należę do Grupy Plastycznej Piaseczno, a od 2015 jestem jej prezesem. Jestem też członkiem ZPAMiG-u i ZAiKS-u.

Podziel się: